TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỘI CHA MẸ HỌC SINH                                    Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

 

                     KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH

HỘI  NGHỊ PHỤ HUYNH HỌC SINH THƯỜNG KỲ

                TỔNG KẾT   NĂM HỌC 2019-2020

 

  1. A.   ĐỐI VỚI KHỐI 12- KHỐI 9:

Thời gian họp: 08h00 sáng chủ nhật 28/06/2020 tại lớp học theo giấy mời.

  1. 1.     PHẦN CHUẨN BỊ:

            - Văn phòng photo thư mời, biên bản, chương trình trước 23/06/2020  để giao GVCN ký, phát, dặn dò HS mời PH họp.

- GVCN lo tổ chức vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị nước uống, cắt cử học sinh tiếp tân, đón tiếp phụ huynh ( hoàn chỉnh trước tổng kết một ngày tức  27/06/2020). - GVCN được trích quỹ phụ huynh lớp 50 000đ hỗ trợ tổ chức họp (GVCN nhận và ký nhận ở  thủ quỹ).

- BGH thống nhất các vấn đề để giải trình cho phụ huynh nếu có ý kiến phụ huynh  mà GVCN không giải thích được.

- GVCN chuẩn bị ghi các nội dung vào sổ liên lạc và vào bản tổng hợp kết quả học tập rèn luyện (theo mẫu)  cho mỗi học sinh phát cho phụ huynh,

- GVCN làm bản tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện học sinh  theo  mẫu sau ( đưa lên văn thư phô tô  5 bản/ lớp  để phụ huynh chuyền nhau đọc trong cuộc họp- Nộp 1 bản cho BGH):

THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH

NĂM HỌC 2019-2020 (mẫu- tùy GV chỉnh sửa)

LƠP:… GVCN:…………………….

TT

HỌ VÀ TÊN

KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC  MÔN

ĐIỂM TBC

XL HỌC LỰC

XL

HẠNH

KIỂM

KẾT QUẢ XÉT ĐK THI THPTQG (K12)  HOẶC XÉT TN THCS (K9)

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

- GVCN công khai các   khoản đóng góp từng học sinh để thông báo chi tiết cho phụ huynh. Nếu em nào còn thiếu thông báo phụ huynh nộp khẩn do sắp kết thúc năm học.

2.    PHẦN NỘI DUNG GỢI Ý ( GVCN chủ trì tùy khối lớp mà thực hiện)

 1.Điểm danh- thu giấy mời

 2.Giới  thiệu lí do, các nội dung chính cuộc họp( GVCN):

- Báo cáo ngán gọn tình hình hoạt động nhà trường trong năm học qua (chú ý thành tích giáo viên giỏi, học sinh giỏi …).

-  Báo cáo chi tiết kết quả học tập, rèn luyện từng học sinh, kết quả xét điều kiện thi THPTQG đối với khối 12, điều kiện xét TN THCS với khối 9, định hướng ôn thi TNTHPT, thi tuyển vào 10 THPT cho từng em.

Chú ý đối với khối 12: nội dung thi TN THPT năm 2020 cơ bản giống như 2019 chỉ có 1 số điểm mới cơ bản: 1. Thi trong 2 ngày (2019 là thi THPT QG, trong 2,5 ngày- năm 2020 là thi TN THPT theo quy chế mới); 2. Chỉ được thi 1 tổ hợp môn (năm 2019 được thi 2 tổ hợp); 3. Ngày thi muộn hơn do dịch covit 19: 10-11/08/2020; 4. Tổ chức thi và chấm thi do cấp tỉnh chủ trì; 5. Thanh tra thi ở 3 cấp: Bộ, Tỉnh, Sở…

GVCN 12 thiếu thông tin liên hệ hoặc mời thầy Chiến lên trực tiếp tư vấn.

Chú ý đối với khối 9: nội dung các môn thi không thay đổi so với năm 2019 và ngày thi vào trường chuyên, các trường phổ thông và dân tộc nội trú theo văn bản đính kèm. Riêng trường năm nay Sở cho phép xét tuyển, không tổ chức thi. Trường sẽ có tiêu chuẩn nhất định xét tuyển như điểm toán và anh văn với ngưỡng nhất định và theo cách Sở hướng dẫn xét tuyển. Học sinh ôn thi với 2 mục đích: 1. Chuẩn bị tốt điều kiện cho học THPT tốt ngay từ lớp 10; 2. Thi vào trường chuyên, các trường phổ thông trung học khác trong đó có trường THPT DTNT. Do đó cần ôn luyện trong đợt này.   GVCN khối 9  thiếu thông tin gọi điện thoại hoặc mời thầy Quyết lên tư vấn trực tiếp.

-  Bàn việc đóng góp học phụ đạo thi TN THPTQG và thi tuyển, ôn tập cho thi tuyển sinh  lớp 10 THPT và có cơ sở  học tốt ở lớp 10 THPT. Đề nghị của nhà trường là 7 000đ/ tiết để phụ huynh thảo luận thống nhất (giống đề xuất của năm học 2018-2019). Nộp ngay sau họp phụ huynh.

-  Gíao viên chủ nhiệm thông báo chi tiếtcác khoản đã đóng góp của phụ huynhvà tiền phụ đạo của học sinh- nhắc phụ huynh nào nếu chưa đóng góp thì yêu cầu nộp đủ cho giáo viên theo thời gian quy định trước 08/ 07/2020.

 

8. Ý kiến phụ huynh: Phụ huynh học sinh nêu ý kiến, GVCN giải trình (nội dung nào không biết thì gọi ĐT hoặc trực tiếp PHT Chiến phụ trách các lớp PTTH- , PHT Quyết phụ trách các lớp PTCS, hoặc HT phụ trách chung- 0943309898).

 

  1. B.     ĐỐI VỚI  CÁC KHỐI LỚP CÒN LẠI NGOÀI  KHỐI 12- KHỐI 9

Thời gian họp: 08h00 sáng chủ nhật  05/07/2020 tại lớp học theo giấy mời.

  1. 1.     PHẦN CHUẨN BỊ:

- PHT Quyết chuẩn bị bản tóm tắt  “BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020”. (Gíao viên chủ nhiệm chú trọng vấn đề tự học  hoặc học thêm trong hè 3 môn toán, anh văn trong hè nhất là khối 11 và khối 8 để nâng cao chất lượng năm học mới.

- Nội dung chính họp các khối có gợi ý trong mẫu biên bản họp.

            - Văn phòng photo thư mời, biên bản, chương trình trước 30/06/2020  để giao GVCN ký, phát, dặn dò HS mời PH họp.

- GVCN lo tổ chức vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị nước uống, cắt cử học sinh tiếp tân, đón tiếp phụ huynh ( hoàn chỉnh trước tổng kết một ngày tức  04/07/2020). GVCN được trích 50 000đ từ quỹ phụ huynh lớp- nhận ở thầy Toàn, thủ quỹ.

- BGH thống nhất các vấn đề để giải trình cho phụ huynh nếu có ý kiến phụ huynh  mà GVCN không giải thích được.

- GVCN chuẩn bị ghi các nội dung vào sổ liên lạc hoặc bản tổng hợp kết quả học tập rèn luyện cho mỗi học sinh phát cho phụ huynh.

- GVCN làm bản tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện học sinh, tổng hợp tiền nộp của học sinh  theo  mẫu sau ( đưa lên văn thư phô tô độ 5 bản/ lớp  để phụ huynh chuyền nhau đọc trong cuộc họp- Nộp 1 bản cho BGH):

THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH

NĂM HỌC 2019-2020 (mẫu- tùy GV chỉnh sửa)

LƠP:… GVCN:…………………….

TT

HỌ VÀ TÊN

KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC  MÔN

ĐIỂM TBC

XL HỌC LỰC

XL

HẠNH

KIỂM

HƯỚNG RÈN LUYỆN CHÍNH

TRONG HÈ VÀ NH MỚI

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

- GVCN công khai các   khoản đóng góp từng học sinh để thông báo chi tiết cho phụ huynh. Phần quyết toán thu chi  chi tiết sẽ thực hiện công khai theo quy định vào kỳ Đại hội đầu năm học mới- sẽ tổ chức  sau khi học sinh ổn định lớp.

2.    PHẦN NỘI DUNG GỢI Ý ( GVCN chủ trì tùy khối lớp mà thực hiện)

 1.Điểm danh- thu giấy mời

 2.Giới  thiệu lí do, nội dung chính cuộc họp( GVCN): Báo cáo tình hình hoạt động nhà trường trong năm học qua Tóm tắt Báo cáo TK năm học, Báo cáo chi tiết kết quả học tập, rèn luyện từng học sinh,  Bàn phương hướng phối hợp giữa GVCN- PHHS trong hè  nhằm rèn luyện học sinh trong hè (nghỉ hè  đến 15/08/2020- năm học mới dự kiến khối 11 lên 12 là từ 17/08/2020, các khối khác từ 31/08/2020 riêng khối 6, 10 nhập học từ 17- 25/08/2020 ).

 Giới thiệu chủ tọa( GVCN), thư ký( 1 phụ huynh có kinh nghiệm).

3. Gíao viên chủ nhiệm đánh giá chung tình hình nhà trường trong năm học 2019-2020 ( tóm tắt những ý chính trong báo cáo tóm tắt của P.Hiệu trưởng Quyết kèm theo).

                   4. Gíao viên CN đánh giá tình hình chung của lớp và định hướng   hoạt động của lớp trong hè và năm học mới theo dự kiến của giáo viên chủ nhiệm và định hướng của trường.

Đồng thời thông báo chi tiếtcác khoản đã đóng góp của phụ huynhvà tiền phụ đạo của học sinh- nhắc phụ huynh nào nếu chưa đóng góp thì yêu cầu nộp đủ cho giáo viên chủ nhiệm.

         5. Gíao viên chủ nhiệm đánh giá chất lượng học tập và rèn luyện của từng học sinh, từ đó nêu định hướng cho từng HS cụ thể trong hè  và năm học mới để cùng phụ huynh bàn  hướng điều chỉnh ( đây là nội dung chính cần tập trung)

6. Gíao viên chủ nhiệm thông báo chi tiết các khoản đã đóng góp của phụ huynhvà tiền phụ đạo của học sinh (nếu có) - nhắc phụ huynh nào nếu chưa đóng góp thì yêu cầu nộp đủ cho giáo viên theo quy định chung.

7. Ý kiến phụ huynh: Phụ huynh học sinh nêu ý kiến, GVCN giải trình( nội dung nào không hiểu thì gọi ĐT hoặc trực tiếp PHT: PHT Chiến phụ trách các lớp PTTH, PHT Quyết phụ trách các lớp PTCS, HT phụ trách chung- 0943309898)

 

          Lưu ý:

-                     BGH đã phân công: PHT Chiến trực tiếp phụ trách THPT, PHT Quyết phụ trách THCS, HT phụ trách chung.

          -         Yêu cầu GVCN các lớp thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên. Sau khi họp xong photo nộp lại văn thư, VT photo cho Hiệu trưởng : 1 biên bản họp chi hội, 01 bản thống kê tiền nộp của HS để HT đối chiếu, kiểm tra- 01 bản đăng ký học thêm( nếu có)- 01 bản thống kê học tập RL của lớp, chữ ký CN, chi hội  trưởng.

 

TRƯỞNG BAN DD CMHS TRƯỜNG                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ                         Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

                                                                                            

 

BIÊN BẢN HỌP CHI HỘI PHỤ HUYNH CUỐI NĂM

NĂM HỌC 2019-2020 ((MẪU GỢI Ý- GV CÓ THỂ CHỈNH)

                  

LỚP   ….GVCN:……………………….

Hôm nay vào hồi 08h00  ngày      tháng   năm 2020  tại phòng học  lớp …….. cuộc họp chi hội phụ huynh định kỳ hết năm học 2019-2020  của lớp ……

được tổ chức theo kế hoạch của Ban đại diện cha mẹ học sinh và Ban GH Trường THCS&THPT Đăng Hà năm học 2019-2020.

Dẫn chương trình và chủ tọa (GVCN): …………………………

 Chi hội trưởng:……………………

Thư ký:…………………………..

 

A..Dự họp bao gồm…../ ….tổng số phụ huynh học sinh.

Số phụ huynh vắng:…../ ….tổng số phụ huynh học sinh bao gồm:

1.Ông(bà)………………….phụ huynh em…………………lí do……………..

2.Ông(bà)………………….phụ huynh em…………………lí do……………..

3.Ông(bà)………………….phụ huynh em…………………lí do……………..

4.Ông(bà)………………….phụ huynh em…………………lí do……………..

 

B.Nội dung cuộc họp:

1.Điểm danh (như trên)

2.Giới  thiệu lí do, nội dung cuộc họp( GVCN):  đánh giá sơ lược tình hình nhà trường trong năm học, nêu các điểm chính trong báo cáo tổng kết năm học tóm tắt của trường

3.Gíao viên chủ nhiệm đánh giá tình hình chung của lớp và nêu phương hướng  học tập, học thêm và vui chơi, tham gia lao động vệ sinh trong hè theo kế hoạch hội nghị phụ huynh học sinh.

4.Phần trọng tâm: Gíao viên chủ nhiệm đánh giá chất lượng học tập và rèn luyện của từng học sinh trong năm học 2019-2020, từ đó nêu định hướng cho từng HS cụ thể trong thời gian hè như tự học, vui chơi , tránh các hoạt động nguy hại như  chơi gam, bạo lực (nếu có) rất ngắn gọn, nhất là học sinh học yếu, cá biệt  để phụ huynh có hướng điều chỉnh con em.  Đối với HS xuất sắc cần khuyến khích phụ huynh cho bồi dưỡng học sinh giỏi.

5.Thông báo số học sinh thiếu các khoản đóng góp  và hướng xử lý (nếu có)

6.Bàn các nội dung cho năm học mới và  Ký biên bản  thống nhất các hoạt động trong hè trong hè như định hướng.

Chủ tọa (GVCN) kết luận:

 

 

 

 

Cuộc họp kết thúc hồi …………………..

 

THƯ KÝ                        CHI HỘI TRƯỞNG                       CHỦ TỌA(GVCN)

 

 

 

 

 

PHỤ HUYNH HỌC SINH KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Các bài viết mới
Hình ảnh hoạt động
Siêu dự án Cocobay Đà Nẵng tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ Cocobay Đà Nẵng siêu lợi nhuận tối thiểu 12%/năm
Sở hữu căn hộ chung cư cao cấp 5 sao hồ điều hòa 33ha Vinhomes phạm hùng
Vinhomes Nguyễn Trãi (Vinhomes Cao Xà Lá) chuẩn bị mở bán Vinhomes Nguyễn Trãi
Ra mắt dự án chung cư Minh Khai City Plaza tại vị trí 201 minh khai (còn gọi Chung cư 201 minh khai Mở bán dự án Chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh giá chỉ từ 17tr/m2 full nội thất cơ bản.
tour di thai
máy nông nghiệp
nông ngư cơ
túi sưởi kute
túi sưởi mùa đông
túi sưởi đa năng
túi sưởi ngộ nghĩnh
du lịch nga
vuon rau sach
dau hieu mang thai
quat lam mat
quạt làm mát
cách tính ngày rụng trứng
dau hieu co thai
thang máy gia đình
thang may gia dinh
van hoa
tin tuc
tin tuc moi nhat
van hoa
du lich