SỞ GD &ĐT  BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ                                   Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Số:       -2018/KHHT                                                                                                                                                                                            Đăng Hà ngày 25  tháng 03 năm  2018

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH  THÁNG 04-05/2018

 

I-                  ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 03/2018

*Đã làm được:

-Vệ sinh vẫn chuyển biến chậm, thải rác trên miệng hố rác, tình trạng lấp hố rác cũ đang xảy ra. Khu vực xung quanh trường vẫn thiếu quét dọn mặc dù nhắc nhở nhiều. Phòng trình chiếu sau khi sử dụng vệ sinh kém, cần chỉnh đốn ( nên phân công học sinh trực nhật trước và sau học). Mất hồ sơ, giáo án…không rõ nguyên nhân.

- Thi GVG cấp tỉnh  đạt 5/8 giải.  Lần đầu tiên trường có giáo viên giỏi tỉnh.

-Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 08/3, 26/ 3 thực chất, tiết kiệm  và hiệu quả.

- Hoàn thành đưa Đoàn học sinh giỏi 9 đi thi (đạt  01 em – KK môn sinh). Nhìn chung giải chưa tương xứng với đầu tư.

-Đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chuyên môn cơ bản: đảm bảo tiến độ chương trình, kế hoạch chuyên môn, hoàn thành thi GVG cấp trường lần 2, tổ chức các hoạt động định hướng học sinh thi Quốc gia, đăng ký môn thi quốc gia,  thi thử THPT QG lần 1, tăng cường công tác hướng nghiệp...

-Đã xét nâng lương trước thời hạn cho 8/9 người đạt tiêu chuẩn,  cấp lương tháng 3/ 2018 đúng qui định, cơ bản các chế độ tồn đọng đã giải quyết xong, đã quyết toán xong kinh phí năm 2017.  

  *Hạn chế:

-    Sinh hoạt 15 phút vẫn còn tình trạng  đối phó, chưa đều đặn, một số GVCN ít giám sát học sinh, thiếu kế hoạch sinh hoạt 15 phút nên hiệu quả không cao.

-    Hiện tượng học sinh vi phạm còn nhiều như đi chậm, trốn tiết, các tệ nạn học đường như hút thuốc trong nhà vệ sinh, đánh bài, trốn học qua tường rào, đánh nhau ít  bắt được quả tang và xử lý  còn nương nhẹ. 

-    Kết quả thi THPT QG thử lần 1 thấp.

-    Một số GVCN; tổ trưởng không chịu thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của HT. Nhiều tổ, cá nhân có trách nhiệm nhưng không đưa hoặc đưa rất ít, qua loa các nội dung quản lý và tài nguyên lên mạng trang web trường.

- Thu tiền PĐ kỳ 1 chậm nên trả chậm cho GV, thu phụ đạo học kỳ 2 chưa được đồng nào, thu BHYT một số lớp không đạt yêu cầu. Một số lớp chây lỳ trong nộp các khoản đóng góp như tiền học phí,  phụ huynh, vệ sinh.

- Nhiều tổ còn ít sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, chưa nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo hướng mở, chất lượng yếu thì thường đổ lỗi cho học sinh. Sử dụng CNTT, thiết bị, thí nghiệm trong giảng dạy còn ít, thiếu hiệu quả. Chuyên đề chào cờ thiếu chuẩn bị, bị động, thực hiện sơ sài, thiếu sinh động, chưa phát huy vai trò chủ động của học sinh trong tự giải quyết vấn đề nêu ra, nhiều chuyên đề lý thuyết suông.

 

II.      TRỌNG TÂM CÁC HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG 04- 05/2018

 

1. Cần chú trọng hơn nữa công tác nề nếp trong 2 tháng cuối năm học, chấm dứt tình trạng trốn tiết, bỏ học cuối năm học. Xác định tầm quan trọng của học kỳ hai là nhân đôi kết qủa học tập và  rèn luyện cả năm học so với học kỳ 1.

2. Thực hiện đúng và hoàn thành tiến độ chương trình học kỳ, các tổ lên kế hoạch kiểm tra kế hoạch bù tiết cho kịp tiến độ chương trình, kịp thi học kỳ theo kế hoạch Sở và kế hoạch chi tiết của HT. Theo đó sẽ có kế hoạch học bù chung và tự bù có ký duyệt, giám sát của Ban NN-GV.

3. Rà soát, điều chỉnh để hoàn thành phần còn lại kế hoạch chuyên môn năm học của tổ, bộ môn, cá nhân kể cả kế hoạch HT, PHT. Chú trọng hoàn thành kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 các nội dung còn thiếu.

4. 2PHT cùng với các tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xếp loại  ĐDDH tự làm và xét  danh hiệu GVG năm học do có thi đợt 2.

5. Thực hiện nghiêm tự đánh giá ngoài – các cá nhân, bộ phận đặc biệt văn thư cấp minh chứng kịp  thời cho PHT Quyết, họp để thông qua, hoàn thành trong nửa đầu tháng 4.

6. Đoàn- Đội hoàn thành việc thực hiện kế hoạch tổ chức thi sản phẩm sáng tạo cấp trường. Thực hiện KH “Khi tôi 18” trong tháng 4, tổ chức lễ tri ân cho học sinh khối 12  vào trước 10/05.

7. Các tổ nhất là tổ Anh văn, tổ toán (chú ý THCS,.nhất là khối 6) lên kế hoạch  phụ đạo học sinh yếu, kém theo tinh thần hướng dẫn của Sở để các em đủ năng lực thi học kỳ 2. Sau thi lên kế hoạch ôn tập phụ đạo cho số học sinh phải thi lại để thi lại cuối tháng 5.

8. Lên kế hoạch tuyển sinh khối 10 trên cơ sở kiểm tra, rà soát hồ sơ và xét tốt nghiệp khối 9- PTCS  (PHT Quyết phụ trách- lên kế hoạch xét tốt nghiệp PTCS và kế hoạch thi tuyển sinh 10). Chuẩn bị cho thi tuyển  khối 10 vào đầu tháng 6- 2018. Tập trung ôn tập- chú trọng các môn toán, anh văn để học sinh khối 9 đạt tốt nghiệp 100%. Hoàn thành hồ sơ trước 10-05 để Hội đồng xét từ 10-12/05 theo KH Sở.

9. Tổ chức luyện tập, thi thử lần 2 cho HS khối 12.

10. Tăng cường tập luyện cho HS khối 10, 11 tham gia thi Olimpic 19/5 đạt kết quả cao. PHT Chiến và PHT Quyết chú ý chỉ đạo thực hiện.  

11. Tập trung cho khối 12: tăng cường, tập trung dạy chuyên đề, hoàn thành  kế hoạch làm và nộp  hồ sơ thi Quốc gia cho khối 12 đúng quy định trong tháng 04 kể từ 01/04. (PHT Chiến chỉ đạo, phụ trách hồ sơ: cô Bài + 3 GVCN12). GVCN khối 12 nhắc nhở HS nộp gấp các loại hồ sơ thiếu, sai sót. Xét điều kiện thi THPTQG: PHT Chiến.

12. Thực hiện kế hoạch thi học kỳ 2 theo chỉ đạo của Sở và cụm thể theo kế hoạch HT.

13. Văn thư kiểm tra  và nhắc nhở công chức, viên chức, hợp đồng phải bổ túc và nộp  hồ sơ CB, VC  theo quy định và chỉ đạo của Sở.

14. Hoàn thành kế hoạch tinh giảm biên chế để nộp Sở. Khuyến khích và động viên người trong diện tinh giản tự nguyện xin nghỉ. Khuyến khích người đủ năm công tác nghỉ hưu trước tuổi theo diện giảm biên.

15. Chuẩn bị  tổng kết năm học trước 25/05/2018. Dự kiến  lễ Tổng kết NH  vào 25/05 (thứ 6).

16. Chuẩn bị thi tuyển sinh 10  dự kiến cuối tháng 5 đầu tháng 6/2018.  

17. Hoàn thành việc sửa  nhà cấp 4 để chuẩn bị cho năm học mới.

18. Về tài chính: Cơ bản đã gỉai  quyết hầu hết các chế độ chính sách cho CB, GV, NV.

- Công khai tài chính quý 1/ 2018.

- Thu và chi tiền phụ đạo kỳ 2 ( phấn đấu hoàn thành trước thi học kỳ 2).

- Thu tiền giấy thi HK2  như học kỳ 1 (Liên tịch đã thông qua).

-  Chi hỗ trợ tiền văn phòng (GVBM đứng lớp 100 000đ, TT: 200 000đ).

- Hoàn thành xin cấp bù  chi phí học tập 2017 trả trực tiếp cho HS (đến nay Sở TC  chưa cấp). Làm tiếp hồ sơ cấp bù chi phí học tập 2018.

19. Văn phòng cho sửa chữa, dán bảng tin các nội dung về thi THPT QG 2018,  tuyển sinh, thi ĐHCĐ, các hoạt động của trường, CĐ, Đoàn- Đội.

20. Công đoàn:

- Có kế hoạch thúc đẩy phong trào thi đua trong cán bộ viên chức, nhân viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, hoàn tthanhf Kế hoạch  học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và các chuyên đề pháp luật, chế độ chính sách.

20. Đoàn- Đội: hoàn thành các  kế hoạch đặt ra trong năm học. Nghiêm túc kiểm điểm các kế hoạch chưa hoàn thành, chú trọng thực hiện “Khi tôi 18”, “Tri ân thầy cô” cho khối 12. Chú ý hồ sơ để Huyện đoàn, HĐ Đội về kiểm tra.

21. Công tác thi đua; thực hiện tốt chuẩn GVTH theo thông tư 30 và Chuẩn Hiệu trưởng. Xếp loại thi đua theo Lượng hóa thi đua 2017-2018 và xếp loại cán bộ, GV, VC theo  A, B, C, D.

22. Tổ chức sơ kết thi đua cụm theo kế hoạch Sở và cụm.

23. Các tổ đề nghị danh sách và Liên tịch duyệt quy hoạch nguồn CB tổ 2017-2018. Chi bộ, Liên tịch xem xét bổ sung BGH.

24. Lên kế hoạch trực hè, cấp phép hè 2018.

25. Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ 2018. Các nội dung như 2017.

 

5. Trọng tâm hoạt động chuyên môn:

            +Hoàn  thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học.

+Hoàn thành  kế hoạch xét ĐDDH tự làm và danh hiệu GVG.

            +Tích cực tham gia thi Olimpic 19/05.

+Đầu tư cho khối 12 tập trung cho các môn thi Quốc gia, tăng tiết các môn thi Quốc gia vào các môn thi đã hoàn thiện chương trình từ 01/04/2018 (2 PHT  sắp xếp để PHT      Chiến  xếp lại TKB khối 12 sau khi họp GV các môn thi QG khối 12); chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xét TN PTCS cho khối 9 (PHT Quyết) và thi tuyển sinh lớp 10 (HT chủ trì).

+Các tổ tự nhiên bổ sung danh mục thiết bị, hóa chất  thí nghiệm thiếu để HT trình Sở mua sắm.

+Thi kỳ 2 và tổng kết năm học (TRỌNG TÂM).

            +Tiếp tục uốn nắn công tác chủ nhiệm nhất  là các lớp khối yếu, môn toán, Anh văn chuẩn bị tốt nhất  cho thi kỳ 2. Tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém cho thi HK 2 đạt kết quả cao hơn học kỳ 1, giảm sâu học sinh yếu kém, tăng học sinh khá, giỏi.

            +Xét giáo viên giỏi bổ sung (PHT Chiến).

            +Xét thi đua năm học trên cơ sở chuẩn giáo viên trung học, chuẩn HT, PHT và căn cứ lượng hóa thi đua để xét cụ thể, xếp loại A, B, C, D khen thưởng cấp trường.

 

IV.KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tư tưởng, tổ chức:

 

TT

Tên hoạt động

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN-   KẾT QUẢ THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

01

Tiếp tục động viên đối tượng học sinh  có nguy cơ bỏ học cuối năm học- trách nhiệm chính thuộc GVCN

BGH- ban NN-GV, Đoàn- Đội-GVBM, GVCN

Số HS bỏ học có hướng tăng

 

02

Tăng cường quản lý sổ sách: nhập điểm điện tử, tăng cường quản lý ngày giờ công bộ phận hành chính, làm tốt công tác văn thư trong quản lý hồ sơ, văn bản, con dấu.

Văn thư, ban NN-GV

Trong suốt năm học

 

03

Ban NN-GV, Tổ công tác thôn bản tăng cường hoạt động khi GVCN, các đoàn thể yêu cầu.

Theo QĐ

Trong suốt năm học

 

 

2.Nề nếp:

 

TT

Tên hoạt động

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN-   KẾT QUẢ

THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

01

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc SH chào cờ theo chuyên đề - hết 04/2018

Đoàn- Đội- Các tổ CM- GV chủ nhiệm

Bắt đầu từ 15/10

Phải duyệt chương trình, kinh phí.

02

Tiếp tục duy trì chỉ đạo SH 15 phút, SH lớp, quản lý lao động của GVCN, GVCN phải dự chào cờ theo quy định

GVCN

Tiếp tục

Tiếp tục

03

Kiểm tra nhập phiếu baó  giảng,  nhập điểm sổ điểm điện tử.

2PHT, tổ tin học GVBM, GVCN

Trong tháng

 

04

Tích cực giáo dục để  giảm thiểu bạo lực học đường,  kết hợp với chính quyền và an ninh địa phương.

Ban NN-GV - Đoàn- Đội

 

 

 

 

3.Hoạt động chuyên môn:

TT

Tên hoạt động

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN-   KẾT QUẢ

THỰC HIỆN

 

ĐIỀU CHỈNH

 

01

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuyên môn học kỳ 2, các tổ trưởng tiếp tục kiểm tra hồ sơ, giáo án, tiến độ CT các tổ viên.

Các tổ CM

Trước 15/04.

 

02

Chấm ĐDDH theo KH của 2 PHT

PHT, TTCM

Tuần 1,2/04

 

03

Ôn, thi học kỳ 2 và tổng kết năm học

Toàn trường

Trước 26/05

 

04

Chuẩn bị tốt cho thi Olimpic 19/05

BGH, hs khối 10, 11 dự thi theo đội tuyển

Theo KH

 

05

Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn, kiểm tra nội bộ NH

Toàn trường

Trước tháng 4

 

06

Thực hiện KH tự đánh giá ngoài

PHT Quyết- Liên tịch

Trước 15/04

 

07

GVCN tiếp tục tăng cường công tác quản lý giờ chào cờ, SH 15 phút, SH lớp.

GVCN

Tiếp tục thực hiện

Theo kế hoạch của HT

08

Họp tổ chủ nhiệm

 HT-Tổ CN

Tuần 1 hoặc 2 tháng 4

 

 

9

Kiểm tra hồ sơ,  học bạ, sổ điểm  khối 12- khối 9. Yêu cầu GVCN các lớp thông báo HS  sửa chữa sai sót, bổ sung đủ hồ sơ trước khi làm hồ sơ thi QG và xét TN THCS.

BGH, GVCN 12, 9

Trước khi làm hồ sơ thi QG (K12- 01/04) và xét TN THCS(K9- 10/05)

 

10

Lên kế hoạch ôn thi QG khối 12 (PHT Chiến),  xét tốt nghiệp khối 9 (PHT Quyết)

BGH

 

 

11

Chuẩn bị thi tuyển 10

BGH

Cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6

 

12

Xét GVG (bổ sung- PHT Chiến),

BGH- TTCM

 

 

13

Xét thi đua năm học trên cơ sở chuẩn giáo viên trung học, chuẩn HT, PHT và căn cứ lượng hóa thi đua để xét cụ thể.

 

Các tổ.

HĐ thi đua khen thưởng

 

 

 

 

3.Cơ sở vật chất:

TT

Tên hoạt động

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN-   KẾT QUẢ

THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

01

Kiểm tra các thiết bị điện trong trường, lên kế hoạch sửa chữa xong  đầu tháng 4 cho thi học kỳ 2

 

VP

  Tháng 04

 

02

Hoàn thiện nhập phần mềm tài sản

HT, KT

 

 tháng 5

 

 

 

4.Lao động vệ sinh:

TT

Tên hoạt động

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN-   KẾT QUẢ

THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

01

Lên kế hoạch lao động vệ sinh tháng 4- 5/2018- chú ý khu vực quanh các nhà VS và xung quanh trường. Đặc biệt là vệ sinh tại khu vực thi

Ban LĐ- ban VS

Tạp vụ

Đầu tháng 04

 

02

Lên kế hoạch phân công quản lý, tưới cây xanh, vườn hoa, ghế đá cho từng lớp cụ thể (trừ khối 12)

 

Ban LĐ- ban VS

 

 

 

 5.Tài chính:

TT

Tên hoạt động

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN-   KẾT QUẢ

THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

01

Duyệt, nộp và thanh toán tiền phụ đạo  học kỳ 2,

Hoàn thành các khoản phụ đạo kỳ 2

PHT Chiến, CN- Kt-Thủ quỹ

Trước T 5

 

02

Công khai tài chính quý 1/2018

Kế toán

 

 

03

Thanh toán công tác phí quý 1

Kế toán

 

 

04

Cấp lương tháng 4

HT, KT

Trong tháng

 

 

 6.Đoàn- Đôi:

TT

Tên hoạt động

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN-   KẾT QUẢ

THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

01

Tổ chức nộp và chấm sản phẩm sáng tạo cho học sinh.

BT Đoàn trường, TPT Đội

Cuối tháng 4

 

02

Thực hiện các kế hoạch Công trình măng non, Thanh niên- Công trình kỷ niệm khối ra trường, Tổ chức Lễ tri ân khối 12, Khi tôi 18...

Đoàn- Đội.

GVCN khối 12

 

 

03

Duyệt kế hoạch hoạt động tháng 4-5/2018 với Bí thư chi bộ.

BT Đoàn trường, TPT Đội.

Đầu tháng 04

 

04

Củng cố Chi đoàn giáo viên đặc biệt là công tác tư tưởng, tổ chức hoạt động, chú ý nhóm đối tượng Đảng là đoàn viên

BT Đoàn trường

Trong tháng

 

05

Kiểm tra hoạt đông  Đội, TPT Đội.

BCH ĐT- Huyện Đoàn

Tháng 5

 

 

 7.Công đoàn:

01

Lên kế hoạch thúc đẩy phong trào thi đua trong cán bộ viên chức, nhân viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học

BCH CĐ

thực hiện

Đầu tháng

 

02

Làm tốt công tác tư tưởng, động viên GV, NV thuộc diện tinh giản biên chế

BCH CĐ

 

 

03

Chỉ đạo công tác xét thi đua các tổ: chú trọng Chuẩn GV, xếp loại VC, xếp loại A, B,C ,C để khen thưởng cuối năm học.

HĐTĐKT- BCH CĐ- ĐT

 

 

04

Tổng kết các chuyên đề Học tập tư tưởng HCM, Chuyên đề pháp luật, tấm gương điển hình.

 

 

 

 

 8.Chi bộ: (có kế hoạch riêng- xem phần kế hoạch chi bộ tháng 4, 5)

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Đăng nhập
Video
Siêu dự án Cocobay Đà Nẵng tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ Cocobay Đà Nẵng siêu lợi nhuận tối thiểu 12%/năm
Sở hữu căn hộ chung cư cao cấp 5 sao hồ điều hòa 33ha Vinhomes phạm hùng
Vinhomes Nguyễn Trãi (Vinhomes Cao Xà Lá) chuẩn bị mở bán Vinhomes Nguyễn Trãi
Ra mắt dự án chung cư Minh Khai City Plaza tại vị trí 201 minh khai (còn gọi Chung cư 201 minh khai Mở bán dự án Chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh giá chỉ từ 17tr/m2 full nội thất cơ bản.
tour di thai
máy nông nghiệp
nông ngư cơ
túi sưởi kute
túi sưởi mùa đông
túi sưởi đa năng
túi sưởi ngộ nghĩnh
du lịch nga
vuon rau sach
dau hieu mang thai
quat lam mat
quạt làm mát
cách tính ngày rụng trứng
dau hieu co thai
thang máy gia đình
thang may gia dinh
van hoa
tin tuc
tin tuc moi nhat
van hoa
du lich