HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

BCH TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

Đăng Hà, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

 

  

 

   

                KẾT QUẢ THI SÁNG TẠO TRẺ VÒNG TRƯỜNG  NĂM HỌC 2018 - 2019

 

 

 

 

STT

Lớp

Hạng

 

 

1

8A1

I

 

 

2

7A3

II

 

 

3

9A1

III

 

 

4

8A2

KK

 

 

5

6A1

KK

 

        

 

Đăng Hà, ngày 24 tháng 12 năm 2018

Bí Thư Đoàn

 

 

Bùi Phú Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả thi sang tạo tre vong trường.docx