Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 chủ yếu xoay quanh những chủ đề về bạn bè, trường lớp. Nhờ vậy mà các con sẽ hào hứng học tập, tăng khả năng tập trung và ghi nhớ từ nhanh hơn. Trong bài viết này, Monkey sẽ giúp ba mẹ và bé điểm qua 10 chủ đề từ vựng sẽ được học trong chương trình tiếng anh lớp 3 học kỳ 1 nhé!

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước đã
giỏi tiếng Anh như người bản xứ &
phát triển ngôn ngữ vượt bậc qua
các app của Monkey

Đăng ký ngay để được Monkey tư vấn mẫu sản phẩm tương thích cho con .

Từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kì 1 Unit 1: Hello

Khởi động chương trình học tiếng anh lớp 3, Unit 1 sẽ đem lại cho trẻ một sự hào hứng đặc biệt quan trọng. Với chủ đề ” Hello “, con học 2 ngữ cảnh tiếp xúc tiếng Anh mê hoặc .

Học lời chào Hello thông qua Unit 1, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Đầu tiên là cách làm quen bạn mới, thầy cô giáo mới trải qua việc ra mắt tên. Thứ hai so với những người bạn đã quen, sau lời chào trẻ biết hỏi thăm sức khỏe thể chất của nhau .
Ba mẹ cùng các bạn nhỏ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm trước bộ từ vựng cơ bản trong Unit này như sau :

Kí hiệu

  • V: Động từ 
  • N: Danh từ 
  • Adj: Tính từ 
  • Conj: Từ nối 
  • Pronoun: Đại từ 
  • Phrase: Cụm động từ

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Dịch nghĩa

Am v / æm / Thì, là, ở
And conj / ænd /
Bye n / baɪ / Tạm biệt
Fine adj / faɪn / Tốt, ổn
I pronoun / aɪ / Tôi
Hi n / haɪ / Chào
Goodbye n / ɡʊdˈbaɪ / Chào tạm biệt
Hello n / heˈləʊ / Xin chào
Miss n / mis / Cách gọi người nữ ( Miss Lan : Cô Lan )
Mr n / ˈmɪstə ( r ) / Cách gọi người nam ( Mr Trung : Thầy Trung )
Nice adj / naɪs / Vui, tốt
Meet v / miːt / Gặp
Nice to meet you phrase / naɪs tu : mi : t ju : / Rất vui được gặp bạn
Class n / klɑːs / Lớp
Thanks v / θæŋks / Cảm ơn

Từ mới tiếng Anh lớp 3 học kì 1 Unit 2: What’s your name? 

Chỉ qua Unit tiên phong hoàn toàn có thể thấy từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 cũng thật đơn thuần, dễ tiếp thu. Sau bài tiếp xúc làm quen, chủ đề ở Unit tiếp theo ” Bạn tên gì ? Tôi tên là … ” cũng khá tương quan. Các con hoàn toàn có thể phối hợp cả 2 bài lại để nội dung trò chuyện phong phú câu từ hơn .

Bé thực hành chủ đề hỏi bạn tên gì cùng bạn học của mình. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Từ vựng trẻ phát hiện ở bài số 2 ” What’s your name ? ” sẽ gồm có như sau :

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Dịch nghĩa

Are v / a : r / Là ( to be theo sau chủ ngữ số nhiều )
Is v / iz / Là ( to be theo sau chủ ngữ số ít )
My adj / maɪ / Của tôi
Name n / neɪm / Tên
What determine, pronoun / wɒt / Gì, cái gì
You pronoun / ju : / Bạn
Your adj / jɔːr / Của bạn
How adv / haʊ / Như thế nào
Spell v / spel / Đánh vần
Do v / du : / Làm
Meet v / miːt / Gặp
Interview v / ˈɪntəvjuː / Phỏng vấn
Classmate n / ˈklɑːsmeɪt / Bạn cùng lớp
Sing v / sɪŋ / Hát
Proper name n / prɒpə ( r ) neɪm / Tên riêng

Từ vựng lớp 3 học kì 1 Unit 3: This is Tony 

Với Unit 3, trẻ có thêm một bước tiến nữa trong việc học từ vựng. Cụ thể con được biết đến đại từ chỉ định ” This / That ” trải qua chủ đề trình làng tên của ai đó. Thật tuyệt vời sau bài học kinh nghiệm này, bạn nhìn thấy bé tự tin ra mắt người bạn của mình đến ba mẹ .

Các con cùng giới thiệu tên của bạn học trong lớp qua bộ từ vựng thuộc Unit This is Tony. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Dưới đây là hàng loạt từ mới tiếng Anh lớp 3 quan trọng trong bài 3 This is Tony :

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Dịch nghĩa

It pronoun / it /
No adv / nəʊ / Không, không phải
Yes adv / jes / Đúng vậy, có
This Đại từ chỉ định / đɪs / Này, đây
That Đại từ chỉ định / đæt / Kia, đó
Not adv / nɒt / Không

Từ vựng tiếng Anh 3 học kì 1 Unit 4: How old are you 

Chủ đề hỏi ” Bạn bao nhiêu tuổi ? ” không hề bỏ lỡ trong sách từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1. Thông qua đây con biết cần phải dùng những từ nào để hỏi tên người nào đó. Đồng thời trẻ ôn luyện lại từ vựng số đếm ở bài học kinh nghiệm năm lớp 1 .

Từ vựng tiếng Anh lớp 3. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Sau đây là bộ từ chính của bài Unit 4, ba mẹ tìm hiểu thêm qua trước :

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Dịch nghĩa

How adv / haʊ / Như thế nào
Are v / a : r /
You pronoun / ju : / Bạn
Old n / ould / Tuổi
Year n / jə : / Năm
Too adv / tu : / Cũng vậy, cũng thế
One pronoun / wʌn / Một
Two pronoun / tu : / Hai
Three pronoun / θri : / Ba
Four pronoun / fɔ : / Bốn
Five pronoun / faiv / Năm
Six pronoun / siks / Sáu
Seven pronoun / ‘ sev ( ə ) n / Bảy
Eight pronoun / eit / Tám
Nine pronoun / nain / Chín
Ten pronoun / ten / Mười

Từ mới tiếng Anh lớp 3 học kì 1 Unit 5: Are they your friends? 

” Are they your friend ? ” có lẽ rằng là một trong những chủ đề thân thiện nhất với trẻ. Nó giúp con hỏi xem người đó có phải là bạn hữu của bạn mình hay không ? Với dạng bài học kinh nghiệm này, trẻ lan rộng ra tầm tiếp xúc ra đến sự vật, con người xung quanh .

Bé tự tin đặt câu hỏi “Họ có phải là bạn của cậu không?” bằng Tiếng Anh một cách thú vị. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Trong Unit 5, các bé sẽ tiếp cận những từ vựng chính như sau, bạn hãy vận dụng cách học từ vựng hiệu suất cao để giúp bé ghi nhớ thật đúng chuẩn nhé !

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Dịch nghĩa

Friend n / frend / Bạn, người bạn
They pronoun / đeɪ / Họ
We pronoun / wi / Chúng tôi, tất cả chúng ta
No adv / nəʊ / Không, không phải
Yes adv / jes / Đúng vậy

Từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kì 1 Unit 6: Stand up! 

Làm thế nào để con hoàn toàn có thể hiểu và thực thi đúng theo tín hiệu lệnh thông dụng thầy cô hay dùng trong lớp ? Chẳng hạn như : Mời con đứng lên, mời con ngồi xuống hay Hãy giữ trật tự nào, … Với Unit 6 chủ đề ” Yêu cầu ai đó sung sướng thực thi điều mình nói ” sẽ giúp trẻ chớp lấy yếu tố này .

Trẻ lớp 3 làm quen với từ vựng ở dạng  động từ thường, rất quen thuộc. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Thông qua Unit 6, con được làm quen nhiều động từ thường khác nhau. Đồng thời, trẻ biết thêm mẫu câu với từ ” please ” để tăng phần nhã nhặn khi tiếp xúc

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Dịch nghĩa

Close v / kləʊz / Đóng, khép
Come here v / kʌm hɪər / Đến đây
Come in v / kʌm ɪn / Mời vào ( nơi nào đó )
Go out v / gəʊ aʊt / Đi ra ngoài
Don’t talk v / dəʊnt tɔːk / Đừng chuyện trò
Good morning

n

/ ɡʊd ˈmɔː. nɪŋ / Chào buổi sáng ( lịch sự và trang nhã )
May modal v / meɪ / Có thể
May I …. ?   / me aɪ / Tôi hoàn toàn có thể …
Open v / ˈəʊ. pən / Mở
Please exclamation / pliːz / Vui lòng
Question n / ˈkwes. tʃən / Câu hỏi
Quiet adj / ˈkwaɪ. ət / Im lặng
Write v / raɪt / Viết
Ask v / ɑ : sk / Hỏi
Stand up v / stænd ʌp / Đứng lên
Sit down v / sɪt daʊn / Ngồi xuống
Keep silent v / ki : p ˈsaɪlənt / Giữ trật tự, giữ tĩnh mịch
Be quite v / bi : ˈkwaɪət / Giữ trật tự, giữ yên lặng
Sorry adj / ˈsɒri / Xin lỗi
Ask a question v / ɑ : sk ə ˈkwestʃən / / Hỏi một câu

Từ vựng lớp 3 học kì 1 Unit 7: That’s my school 

Trẻ phải nói câu tiếng Anh gì để trình làng : Đó là trường học của mình, đây là phòng vi tính, .. ? Bài học số 7 chủ đề trình làng khu vực nào đó sẽ giúp con tìm ra giải pháp cho mình .

Trẻ như một hướng dẫn viên dễ thương giới thiệu về ngôi trường rộng lớn của mình. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 Unit 7 con được tiếp cận gồm có như sau :

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Dịch nghĩa

Beautiful adj / ˈbjuː. tɪ. fəl / Đẹp
Big adj / bɪɡ / To, lớn
Small adj / smɔ : l / Nhỏ
But conj / bʌt / Nhưng
Classroom n / ˈklɑːs. ruːm / Lớp học
Large adj / lɑːdʒ / Rộng. lớn
Library n / ˈlaɪ. brər. i / Thư viện
Look v / lʊk / Nhìn
New adj / njuː / Mới
Computer n / kəmˈpjuː. tər / Máy vi tính
Gym n / dʒɪm / Nhà đa năng, phòng tập
Old adj / əʊld /
Playground n / ˈpleɪ. ɡraʊnd / Sân chơi
Room n / ru : m / Phòng, căn phòng

Xem thêm: Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 đầy đủ đủ nhất [Kì 1 + kì 2]

Từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kì 1 Unit 8: This is my pen 

Bài số 8 sách tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 dưới đây gồm nhiều từ vựng chỉ vật dụng học tập cơ bản. Cụ thể như cặp sách, bút, thước kẻ, cục tẩy, … Ngoài ra, trong Unit còn đi kèm mẫu câu tương quan đến cách ra mắt vật dụng của ai đó và cách nói đặc thù vật phẩm .

Bộ từ vựng đồ dùng học tập quen thuộc với bé qua sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Ba mẹ cùng tìm hiểu thêm sơ qua bộ từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 con sẽ được học sắp tới :

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Dịch nghĩa

Desk n / desk / Bàn học viên
Notebook n / ˈnəʊt. bʊk / Vở ghi
Pen n / pen / Bút
Pencil n / ˈpen. səl / Bút chì
Pencil case n / ˈpen. səl keɪs / Túi / hộp bút chì
Rubber n / ˈrʌb. ər / Cục tẩy
Thes e deter . / điːz / Những cái này
Thos e deter . / đəʊz / Những cái kia
Ruler n / ˈruː. lər / Thước kẻ
School bag n / sku : l bæɡ / Cặp sách
School thing n / sku : l θɪŋ / Dụng cụ học tập
Desk n / desk / Bàn học viên
Notebook n / ˈnəʊt. bʊk / Vở ghi
Pencil sharpener n / ˈpensl ʃɑ : pnə ( r ) / Đồ gọt bút chì

Từ mới tiếng Anh lớp 3 học kì 1 Unit 9: What color is it? 

Trải qua Unit 8, con được học chủ đề về vật dụng học tập. Với Unit 9, những tính từ tiếng Anh chỉ sắc tố như : hồng, đen, đỏ, vàng, … sẽ lồng ghép vào chung. Chúng tương hỗ trẻ miêu tả lan rộng ra về những vật phẩm đó khi được hỏi “ What Color is it ? ”

Từ vựng màu sắc kết hợp cùng đồ dùng học tập tạo hứng thú hơn với trẻ khi học tiếng Anh. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Riêng với chủ đề sắc tố, khởi đầu hoàn toàn có thể ba mẹ nghĩ nó đơn thuần quá dễ với các bé. Tuy nhiên, khi suy rộng ra việc phân biệt sắc tố trong tiếng Anh là điều thiết yếu so với các con. Dựa vào nền tảng từ vựng này, trẻ thuận tiện miêu tả các sự vật khác trong đời sống .
Chính vì điều đó, hãy cùng chúng tôi mày mò bộ từ vựng mê hoặc trong Unit 9 này. Cụ thể gồm có như sau :

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Dịch nghĩa

Green adj / gri : n / Màu xanh lá cây
Blue adj / blu : / Xanh dương
Orange adj / ˈɒr. ɪndʒ / Màu da cam
Red adj / red / Màu đỏ
Yellow adj / ˈjel. əʊ / Màu vàng
Pink adj / pɪŋk / Hồng
Black adj / blæk / Đen
Violet adj / ˈvaɪələt / Tím
Brown adj / braʊn / Nâu
White adj / waɪt / Trắng

Xem thêm: 6 Cách dạy ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh tiểu học thông minh

Từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kì 1 Unit 10: What do you do at break time? 

Các bạn nhỏ trong độ tuổi hiếu động luôn sẵn sàng chuẩn bị tham gia thử sức với các hoạt động giải trí khác nhau. Trong Unit 10, từ vựng con được học sẽ tương quan đến chủ đề mê hoặc này, Cụ thể là những môn thể thao trong giờ nghỉ giải lao như : Bóng chuyền, bóng rổ, bịt mắt bắt dê ; …

Từ vựng về chủ đề các trò chơi thể thao trong sân trường giờ ra chơi. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Các bé hãy mở màn với câu hỏi để người bạn của mình vấn đáp theo bộ từ vựng dưới đây

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Dịch nghĩa

Badminton n / ˈbæd. mɪn. tən / Cầu lông
Basketball n / ˈbɑː. skɪt. bɔːl / Bóng rổ
Blind man’s buff n / ˌblaɪnd. mænz ˈbʌf / Trò chơi bịt mắt bắt dê
Football n / ˈfʊt. bɔːl / Bóng đá
Chess n / ches / Cờ
Hide-and-seek n / ˌhaɪd. ənˈsiːk / Trò chơi trốn tìm
Play v / pleɪ / Chơi
Skating n / ˈskeɪ. tɪŋ / Trượt băng / pa-tanh
Skipping n / skipɪŋ / Nhảy dây
Table đánh tennis n / ˈteɪ. bəl ˌten. ɪs / Bóng bàn

Bật mí cách học từ vựng tiếng Anh lớp 3 hiệu quả cho bé 

Cách học từ vựng tiếng Anh lớp 3 cần bảo vệ trẻ học tốt, nhớ lâu và không bị chán nản. Vậy làm thế nào để thời hạn học ngoại ngữ vừa mang lại niềm yêu dấu vừa giúp trẻ ghi nhớ tốt nhất ? Monkey sẽ gợi ý cho ba mẹ những chiêu thức hiệu suất cao giúp bé học thuộc tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 3 học kỳ 1 và 2 thật thuận tiện .

Học từ vựng theo chủ đề 

Từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 phong phú và đa dạng và phong phú từ ngữ nghĩa đến phát âm. Ba mẹ muốn trẻ học thuộc từ nhanh, nhớ lâu hãy xu thế con học theo chủ đề .

Việc học từ vựng qua chủ đề luôn là phương pháp học hiệu quả. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Cụ thể bạn hệ thống hóa các bài học kinh nghiệm có từ vựng tương quan cùng chung với nhau. Chẳng hạn như 2 Unit tiên phong, bé học những từ vựng tương quan đến chủ đề chào hỏi làm quen. Khi con biết nói xin chào, tiếp theo sẽ dữ thế chủ động ra mắt tên hoặc hỏi người bạn đối lập tên là gì .
Việc học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề luôn mang lại hiệu suất cao rõ ràng. Bé sẽ nhớ được nhiều và lâu hơn bởi sự tương quan giữa các từ ngữ. Vì thế, ba mẹ hãy vận dụng bí kíp học từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 này đến các con .

Cần học phát âm chuẩn từ ban đầu 

Khi trẻ học tiếng anh lớp 3, ba mẹ nên chú ý quan tâm đến cách phát âm nhằm mục đích giúp trẻ nói chuẩn nhất từ khởi đầu. Yếu tố này là điều kiện kèm theo bắt buộc để các con hoàn toàn có thể tiếp xúc, nghe hiểu những gì người khác muốn truyền đạt .
Bạn hãy mở màn cho trẻ nghe những mẩu truyện, bài hát, xem phim mần nin thiếu nhi có phụ đề tiếng Anh. Con hoàn toàn có thể vừa học phát âm vừa rèn luyện năng lực nghe của mình từ người bản xứ .

Sử dụng công cụ hỗ trợ học thông minh 

Thực tế đã chứng tỏ, học qua hình ảnh sẽ giúp con người ghi nhớ thông tin nhanh và lâu hơn. Điều này càng đúng so với trẻ lớp 3, độ tuổi đang học ngày càng nhiều từ và câu dài .

Flashcard - công cụ học từ vựng thú vị;. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Một trong những cách nạp từ vựng mang lại nhiều hứng thú nhất chính là qua các bài hát tiếng Anh. Bạn có thể cho con nghe theo phương pháp sau:

  • Cho bé nghe nhạc một cách thụ động bằng cách bật bài hát trong lúc con đang đi dạo. Việc nghe đi nghe lại nhiều lần sẽ trở nên quen thuộc và trẻ tự bắt nhịp hát theo .
  • Nghe nhạc tương thích với ngữ cảnh, hoạt động giải trí hằng ngày. Ví dụ sau buổi học trên trường, các con về nhà sẽ đi dạo, ăn tối, tắm, … Với một chút ít tìm kiếm trên mạng, ba mẹ sẽ có hàng trăm bài nhạc tiếng Anh lớp 3 như vậy .
  • Nghe nhạc theo chủ đề trong sách từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1. Ví dụ, trẻ đã học về sắc tố, bạn hoàn toàn có thể lên Youtube tìm kiếm ca khúc ” color songs ” .

Bên cạnh đó, cha mẹ có thể sử dụng công cụ học từ vựng bằng Flashcard. Bạn dùng thẻ hình ảnh để chơi trò tìm từ, ghép từ, đố vui… Qua đây, các con củng cố, phản xạ nhanh với từ ngữ. 

Ngoài ra, phương pháp học từ vựng qua truyện, sách cũng tạo sự hứng thú đối với ngôn ngữ. Chúng hấp dẫn con bằng các cốt truyện, hình ảnh minh họa đầy màu sắc. Khi đọc sách, đầu óc sẽ thư giãn dễ dàng tiếp thu, ghi nhớ câu chữ. 

Học theo chương trình tiếng Anh online Monkey Junior 

Ngày nay, việc học từ vựng tiếng Anh qua ứng dụng Online đang được nhiều bậc cha mẹ tiếp đón. Một trong số đó phải kể đến là chương trình học của Monkey Junior .

Ứng dụng Monkey Junior hỗ trợ trẻ học từ vựng chuẩn Anh - Mỹ. (Ảnh: Monkey)

Ứng dụng này được xây dựng với lộ trình học bài bản, theo tiêu chuẩn CCSS của Mỹ. Monkey Junior mang tính cá nhân hóa với hệ thống bài học 56+ chủ đề với 2000+ từ vựng ở 3 cấp độ Cơ bản – Trung Bình – Nâng cao. Điều này phù hợp với độ tuổi và trình độ của con, hơn nữa những ba mẹ không biết tiếng Anh có thể đồng hành cùng.

Đối với trẻ từ 3 đến 5 tuổi, Monkey Junior cho các con học từ vựng bằng game tương tác. Hoạt động này chiếm khoảng 50% thời lượng mỗi bài. Qua đây trẻ học nghĩa của từ, ngữ cảnh liên quan, học câu sử dụng từ phổ biến và ôn tập lại.  

Ngoài ra các con còn được bổ trợ game tương tác học chính tả. Cách chơi nhu yếu bé kéo thả ô đáp án vào vị trí đúng. Suốt quy trình học, các bé sẽ được luyện nghe và phát âm theo giọng Anh – Mỹ hoặc Anh Anh .

Lời kết

Trẻ trong quy trình tiến độ này có khả năng học vô tận, đặc biệt quan trọng là với ngôn từ. Nếu ba mẹ biết cách khai thác, sẽ thấy bé đạt được nhiều quyền lợi vĩnh viễn trong tương lai .

Qua nội dung chia sẻ về từ vựng tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 trên đây, Monkey hy vọng hữu ích đến bạn. Đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo để ba mẹ giúp con học ngoại ngữ thật hiệu quả.