Báo cáo tình hình chấp hành các nội quy về công, ca thao tác của nhân viên cấp dướiBáo cáo về hiệu suất cao tuyển dụng của từng phòng ban và doanh nghiệp

Báo cáo tình hình nhân sự là một phần không thể thiếu trong việc quản lý Nhân sự. Thông thường, báo cáo nhân sự không cần phải rườm rà hoặc tốn thời gian do đó bạn cần nắm rõ để có thể làm việc hiệu quả hơn với các mẫu báo cáo này. Dưới đây là một vài mẫu báo cáo nhân sự tiêu chuẩn sẽ góp phần đưa ra quyết định hiệu quả hơn và hiểu sâu hơn về lực lượng lao động của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa, tùy chỉnh và tải xuống chúng một cách dễ dàng. 

Mẫu báo cáo nhân sự cơ bản gồm những gì?

Về cơ bản, báo cáo nhân sự là một công cụ phân tích để hiển thị các dữ kiện, thông tin chi tiết và chỉ số liên quan đến nguồn nhân lực với mục tiêu chính là để cải thiện hiệu suất của lực lượng lao động, quy trình tuyển dụng và các hoạt động nhân sự quan trọng khác.

Mẫu báo cáo nhân sự
Bằng cách sử dụng các thước đo xu thế về nhân sự, bạn hoàn toàn có thể phát hiện các khuynh hướng, xác lập sự kém hiệu suất cao, tận dụng điểm mạnh và củng cố điểm yếu của tổ chức triển khai. Nhân sự ngày càng tăng trưởng đáng kể và do đó mẫu báo cáo nhân sự đóng vai trò quan trọng không chỉ để tương hỗ các chuyên viên trích xuất những thông tin tốt nhất hoàn toàn có thể mà còn để tự động hóa các hoạt động giải trí bằng tay thủ công trước đây .

Thông thường, một báo cáo tình hình nhân sự sẽ bao gồm 5 nội dung sau:

 • Tổng quát tình hình nhân sự
 • Báo cáo tình hình đào tạo nhân sự
 • Báo cáo về hiệu quả tuyển dụng của từng phòng ban và doanh nghiệp
 • Báo cáo thu nhập của các nhân viên
 • Báo cáo thực trạng chấp hành các nội quy, quy chế

Chi tiết về nội dung trong báo cáo nhân sự :

Tổng quát tình hình nhân sự

Mẫu báo cáo nhân sự này cho phép người dùng đánh giá và so sánh dữ liệu giữa các phòng ban, bộ phận khác nhau để có được bức tranh toàn cảnh về hoạt động của công ty. Khi bắt đầu báo cáo tình hình nhân sự, dữ liệu tổng hợp/ chung cần được cung cấp để ban lãnh đạo và ban lãnh đạo có thể có được bức tranh tổng thể và sau đó chuyển sang chi tiết.

 • Thống kê tổng số nhân viên hiện tại của doanh nghiệp: bao gồm số lượng nhân viên chính thức, thử việc, bán thời gian và đã nghỉ việc.
 • Thống kê tỷ lệ nhân viên rời tổ chức (tỷ lệ nhân viên rời tổ chức = số lượng nhân viên nghỉ việc / số lượng nhân viên trung bình trong năm hiện tại)
 • Thống kê nhân sự cho từng vị trí/ nhiệm vụ công

mẫu báo cáo tình hình nhân sự

Báo cáo tình hình đào tạo nhân sự

Nhiều tổ chức triển khai đang mở màn dành nhiều thời hạn, tài lộc và nỗ lực để phong cách thiết kế các khóa học giúp nhân viên cấp dưới của họ nâng cao kỹ năng và kiến thức. Do vậy, báo cáo tình hình huấn luyện và đào tạo nhân sự cần có hai phần thông tin chính : ngân sách và hiệu suất cao của việc giảng dạy nhân viên cấp dưới .

 • Ban lãnh đạo có thể tìm hiểu mức độ đầu tư để nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên trong công ty thông qua các báo cáo về tình hình phát triển nguồn nhân lực chung của công ty, đặc biệt là các phòng ban.
 • Báo cáo cũng cần tính toán chi phí đào tạo cho một nhân viên (chuyên gia, chi phí thuê người hướng dẫn, chi phí giáo trình, chi phí phương tiện, thiết bị, v.v.).

mẫu báo cáo nhân sự

» Xem thêm: Top 11 Cách quản lý nhân viên hiệu quả cho các nhà quản trị

Báo cáo về hiệu quả tuyển dụng của từng phòng ban và doanh nghiệp

Báo cáo về hiệu suất cao Tuyển dụng là một trong những báo cáo quan trọng nhất giúp cải tổ các giải pháp tuyển dụng và tăng tỷ suất quy đổi ứng viên. Mẫu báo cáo tình hình nhân sự này giúp giám sát, nghiên cứu và phân tích và đồng cảm nhiều biến số tương quan đến tuyển dụng .

 • Thống kê tổng số hồ sơ CV ứng tuyển thu được sau mỗi đợt tuyển dụng của các công ty. Từ số lượng CV này sẽ cho bộ phận nhân sự thấy được hiệu quả của các chiến dịch tuyển dụng mà doanh nghiệp đang thực hiện. Bên cạnh đó, nhờ một vài yếu tố sẽ giúp phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa hay thiếu CV.
 • Tính tỷ lệ giữa ứng viên đạt yêu cầu và tổng số hồ sơ hợp lệ. Sử dụng chỉ số này, các nhà quản lý nhân sự đánh giá hiệu quả của các nguồn sơ yếu lý lịch. Từ đó, điều chỉnh lại hoạt động của các nguồn nhận CV kém hiệu quả.

mẫu báo cáo tuyển dụng

Báo cáo thu nhập của các nhân viên

Báo cáo thu nhập nhân sự là một báo cáo tình hình nhân sự quan trọng giúp tổ chức triển khai hiểu mức tăng trưởng thu nhập theo thời hạn, cũng như tiền lương của nhân viên cấp dưới, hoàn toàn có thể gồm có những nội dung sau :

 • Lương cơ bản
 • Tăng ca
 • Thưởng
 • Nghỉ có lương
 • Các khoản khấu trừ trong bảng lương

Báo cáo thu nhập nhân sự
Báo cáo lương thưởng nhân sự giúp doanh nghiệp thiết kế xây dựng được chính sách lương thưởng tương thích nhằm mục đích lôi cuốn và bảo vệ giữ chân nhân tài nhân viên. Mẫu báo cáo nhân sự về thu nhập cũng hoàn toàn có thể giúp bạn tuân thủ các luật Lao động đang hiện hành .

» Xem thêm: Top 10 mô hình quản lý nhân sự giúp mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp

Báo cáo thực trạng chấp hành các nội quy, quy chế

Mẫu báo cáo nhân sự về thực trạng chấp hành nội quy, quy định công ty giúp tổ chức nắm được:

 • Số lượng, tỷ lệ vi phạm quy chế của từng bộ phận theo các mức độ vi phạm
 • Tính toán các sai phạm về thời gian đi làm của đội ngũ giữa các phòng ban. Từ đó đưa ra các phương án giải quyết và quản trị thích hợp.
 • Số lượng và tỷ lệ nhân viên nghỉ làm của nhân viên (ốm đau, chuyện cá nhân,..) để chỉ ra được nguyên nhân và tìm được cách giảm thiểu tỷ lệ đó.

Báo cáo nhân sự

» Xem thêm: 12 Kỹ năng quản lý nhân sự hiệu quả nhất mọi thời đại

Các mẫu báo cáo thường dùng nhất cho nhân sự. Bao gồm 4 mẫu báo cáo :

 • Báo cáo về biến động nhân sự
 • Mẫu báo cáo hiệu quả, hiệu suất sử dụng lao động
 • Mẫu báo cáo hiệu quả hoạt động tuyển dụng
 • Mẫu báo cáo tình hình chấp hành các nội quy về công, ca làm việc của nhân viên

Mẫu báo cáo về biến động nhân sự

Mẫu báo cáo nhân sự về các biến động theo thời gian hỗ trợ ban lãnh đạo nắm rõ tỷ lệ ra vào của nhân sự. Từ đó vạch định kế hoạch tuyển dụng mới hoặc cắt giảm sao cho phù hợp.

Có 3 loại báo cáo dịch chuyển nhân sự :

 • Theo thâm niên: Ghi lại những thay đổi về số lượng nhân sự theo thâm niên công tác tại tổ chức. Xác định xem nhân viên có xu hướng ở lại bao lâu rồi rời đi, sau đó tìm hiểu lý do và đưa ra hệ thống hợp lý để giữ nhân viên

– Mẫu báo cáo nhân sự này chia nguồn nhân lực thành các nhóm :
– Nhóm nhân viên cấp dưới có thời hạn công tác làm việc dưới 01 tháng ;

– Nhóm nhân viên có thời gian công tác dưới 3 tháng;

– Nhóm nhân viên cấp dưới có thời hạn công tác làm việc dưới 06 tháng ;
– Nhóm nhân viên cấp dưới có thời hạn công tác làm việc dưới 12 tháng ;
– Nhóm nhân viên cấp dưới có thời hạn công tác làm việc dưới 24 tháng ;
– Nhóm nhân viên cấp dưới có thời hạn công tác làm việc dưới 36 tháng ;
– Nhóm nhân viên cấp dưới với hơn 36 tháng làm

 • Theo thời gian: Ghi lại những thay đổi về số lượng nhân sự làm việc theo thời gian trong năm. Báo cáo về số lượng nhân viên theo thời gian có thể giúp người quản lý hiểu được thời điểm nào trong năm là thời điểm nhân viên nghỉ việc và thay đổi công việc nhiều nhất. Trên thực tế, tại các công ty, những đợt thay đổi nhân sự lớn nhất thường là trước Tết Nguyên đán, sau khi nhân viên nhận lương và thưởng. Báo cáo biến động theo thời gian thường được chia nhỏ theo tháng trong năm.
 • Theo vị trí công việc: Ghi lại những thay đổi về những nhân sự theo nhóm vị trí/chức vụ tương đương nhau. Từ đó, các trưởng bộ phận tìm ra thực trạng, xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp tránh lãng phí nguồn tài nguyên, chi phí tuyển dụng của công ty.

mẫu báo cáo nhân sự
Tải Mẫu báo cáo về dịch chuyển nhân sự : Tại đây

Đừng bỏ lỡ Top 18 Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Miễn Phí Tốt Nhất 2022

Báo cáo hiệu quả, hiệu suất sử dụng lao động

Mẫu báo cáo nhân sự này giúp ban chỉ huy hoàn toàn có thể nhìn nhận mối quan hệ giữa hiệu suất cao hoạt động giải trí nhân sự và hiệu suất cao hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai. Thông qua báo cáo này, ban chỉ huy cũng hoàn toàn có thể xác lập được cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, cơ cấu tổ chức tiền lương, cơ cấu tổ chức trình độ của người lao động trong điều kiện kèm theo lúc bấy giờ có tương thích hay không .
báo cáo nhân sự
Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí của nhân viên cấp dưới thường được sử dụng để so sánh hiệu suất cao hoạt động giải trí của phòng ban / tổ chức triển khai theo thời hạn ; So sánh hiệu suất giữa các bộ phận cùng tính năng .
Báo cáo hiệu suất cao sử dụng lao động được lập dựa trên hai tiêu chuẩn chính :

 • Số lượng sản phẩm / nhân sự;
 • Số lượng sản phẩm / tiền lương.

Tải Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động : Tại đây

Báo cáo hiệu quả hoạt động tuyển dụng

Mẫu báo cáo nhân sự này chỉ ra được hiệu suất cao hoạt động giải trí tuyển dụng theo tháng / quý / năm. Từ đó bộ phận nhân sự thuận tiện nhìn nhận kênh tuyển dụng chất lượng cho từng vị trí – tránh thực trạng bỏ nhiều tiền nhưng không lôi cuốn được ứng viên tiềm năng .
Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Báo cáo tình hình chấp hành các nội quy về công, ca làm việc của nhân viên

Báo cáo thống kê siêng năng, tuân thủ thời hạn, nhu yếu tại nơi thao tác do công ty lao lý. Mẫu báo cáo tình hình nhân sự theo nội quy công ca này là cơ sở để nhìn nhận nhận thức về nhân sự cũng như năng lượng quản trị của các cá thể chuyên trách .
Từ đó các bộ phận tương quan hoàn toàn có thể tìm ra nguyên do và nhìn nhận năng lượng quản trị của trưởng bộ phận, chỉ huy các cấp cũng như cán bộ, nhân viên cấp dưới .
Báo cáo thực hiện công/phân ca

» Xem thêm: Cách quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả và tiết kiệm nhất

Tải mẫu báo cáo nhân sự cuối năm mới nhất 2022

Cuối năm, bộ phận nhân sự phải bơi trong trong đống báo cáo nhân sự để ban chỉ huy có cơ sở nhìn nhận tăng lương, thưởng Tết nhằm mục đích bảo vệ quyền hạn cho người lao động .
Do đó, CoffeeHR muốn gửi đến bạn mẫu báo cáo tình hình nhân sự cuối năm 2022 mới nhất tại đây :

 • Bảng nhận xét nhân viên: Tải ngay
 • Tổng hợp mẫu báo cáo nhân sự sự mới nhất 2022: Tải ngay

Hướng dẫn lập báo cáo nhân sự bằng Excel

Điều quan trọng đối với bộ phận nhân sự là giữ cho các báo cáo của họ được cập nhật. Các mẫu báo cáo nhân sự cho phép cấp quản lý có thể có tác động trực tiếp đến việc giữ chân nhân viên và cải thiện hiệu suất làm. Việc có một bộ báo cáo nhân sự tiêu chuẩn và đáng tin cậy giúp bạn luôn có tổ chức, năng suất và cho phép bạn hiểu rõ hơn lực lượng lao động của mình.

CoffeeHR có hơn 10 năm đồng hành cùng rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn. Liên hệ ngay để Nhận DEMO FREE Phần mềm Quản trị cho Doanh nghiệp của bạn.

đường dây nóng : ( + 84 ) 97 306 0459
Facebook : CoffeeHR – Cà Phê Nhân sự