=> ĐẶT HÀNG Kích thước : theo phong cách thiết kế. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : đường kính lòng huy chương 2 cm Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : đường kính d = 2,2 cm, d = 2.5 cm Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo

=> ĐẶT HÀNG Kích thước: đường kính d=4.4cm. Đơn giá : L/H 090.460.1490 (Zalo, Viber, Fb) Để được báo giá chính xác nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo

=> ĐẶT HÀNG Kích thước : đường kính d = 4.4 cm. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : đường kính d = 4.5 cm. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, ZaloĐẶT HÀNG Kích thước : đường kính d = 3.7 cm ; d = 4,5 ; d = 5.0 cm ; d = 5.8 cm. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : đường kính d = 5.8 cm. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Theo nhu yếu của người mua. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Theo nhu yếu của người mua. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : theo phong cách thiết kế. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : theo phong cách thiết kế. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : theo phong cách thiết kế. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Theo nhu yếu của người mua. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : 1.5 x3cm Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : theo phong cách thiết kế. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : 4.6 × 2.7 cm hoặc 4.7 × 3.2 cm Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Theo nhu yếu người mua Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước :. nhiều kích cỡ Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : đường kính d = 4.4 cm. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : 2.5 × 2.5 cm. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Theo nhu yếu của người mua. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Theo nhu yếu của người mua. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Theo nhu yếu của người mua. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Theo nhu yếu của người mua. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Theo nhu yếu của người mua. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Theo nhu yếu của người mua. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Theo nhu yếu của người mua. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : theo phong cách thiết kế. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Theo nhu yếu của người mua. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : 2.2 × 2.2 cm hoặc 2.5 × 2.5 cm Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : theo phong cách thiết kế. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : theo phong cách thiết kế. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : theo phong cách thiết kế. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Theo nhu yếu của người mua. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : theo phong cách thiết kế. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Thường size 2-2. 2 cm hoặc 1.5 × 2.8 cm. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Thường kích cỡ 2-2. 2 cm hoặc 1.5 × 2.8 cm. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : theo phong cách thiết kế. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Tùy theo phong cách thiết kế. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất theo số lượng => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Theo nhu yế
u người mua Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Thường size 2-2. 2 cm hoặc 1.5 × 2.8 cm. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : theo phong cách thiết kế. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : theo phong cách thiết kế. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Thường size 2-2. 2 cm hoặc 1.5 × 2.8 cm. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Tùy theo phong cách thiết kế. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng mực nhất theo số lượng => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo=> ĐẶT HÀNG Kích thước : Theo nhu yếu của người mua. Đơn giá : L / H 090.460.1490 ( Zalo, Viber, Fb ) Để được làm giá đúng chuẩn nhất => Hoặc Inbox Fanpage, Zalo

Làm Huy hiệu nhựa cài áo, Huy hiệu lớp, Huy hiệu nhựa tròn, Huy hiệu cài balo, Huy hiệu mặt cười, Huy hiệu đồng, huy hiệu tròn, Huy hiệu in logo ( pin cài áo ), Huy hiệu sắt kẽm kim loại, Huy hiệu tròn, logo cài áo, pin cài áo in logo, Huy hiệu hình logo tại Quà khuyến mãi ngay 360 .

Huy hiệu lá cờ đảng – Huy chương ngôi sao – huy hiệu đại hội đảng
LIÊN HỆ: 090.460.1490 (Zalo, Viber, Fb) hoặc Nhắn tin
 

Quà tặng 360 là đơn vị chuyên sản xuất Huy hiệu cài áo, làm logo cài áo, in logo công ty công ty, huy chương, quà tặng. Với kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực quảng cáo, quà tặng => Chúng tôi sẽ mang tới cho quý khách những sản phẩm chất lượng và giá thành hợp lý nhất.

Huy hiệu cài áo (pin cài áo) là gì?
Huy hiệu cài áo (hay còn gọi là pin cài áo, logo cài áo) là 1 dạng biểu tượng: hình dạng logo, hoặc in hình logo doanh nghiệp cho nhân viên cài trên áo. Cũng có những huy hiệu dùng cho một chương trình, sự kiện nhất đinh: họp báo, lễ cưới, kỷ niệm thành lập trường, lớp,… => Những huy hiệu như vậy sẽ biểu tượng cho một sự kiện cụ thể.

Sử dụng khi nào?
Huy hiệu cài áo được dùng trong các chương trình sự kiện cụ thể: Lễ kỷ niệm, hội thảo, lễ cưới, lễ tổng kết,… Hoặc nhiều công ty cũng cho nhân viên đeo trong giờ làm việc, là 1 phần văn hóa của công ty.

Huy hiệu cài áo (pin cài áo) có thể cài bằng nam châm không?
Thông thường huy hiệu cài bằng ghim hoặc khuy bướm. Tuy nhiên nếu quý khách muốn cài bằng nam châm thì vẫn có thể làm được.

Có bao nhiêu loại huy hiệu cài áo?
Hiện tại Quà tặng 360 cung cấp trên 10 loại huy hiệu cài áo khác nhau. Mỗi một loại cũng có nhiều quy cách và cách dùng. Quý khách muốn được tư vấn cụ thể vui lòng liên hệ hotline: 090.460.1490 (Zalo, Viber, Fb).

Các loại huy hiệu cái áo quà Tặng Ngay 360 sản xuất :

1. Huy hiệu nhựa cài áo, cài ba lô

huy hiệu nhựa cài áoHuy hiệu nhựa hình tròn đeo ngực

– Huy hiệu nhựa cài áo là loại huy hiệu thường được sử dụng cho các lớp học : Huy hiệu dùng cho học viên, Huy hiệu lớp, huy hiệu trường. Hoặc sử dụng cho nhân viên cấp dưới công ty trong các dịp kỷ niệm công ty ( thường chỉ dùng một lần ), lễ tổng kết, hội thảo chiến lược, sự kiện .

huy hiệu nhựa cài áo đường kính 5.8cm

– Cấu tạo huy hiệu nhựa cài áo:
+ Chất liệu bằng nhựa.
+ Mặt trước cong, in lên giấy coucher và phủ một lớp bóng kính trên bề mặt.
+ Mặt sau cài ghim.

– Đường kính: Huy hiệu nhựa có 4 loại đường kính: huy hiệu nhựa đường kính nhỏ nhất 3.7cm. Huy hiệu nhựa đường kính tầm trung: 4.4cm, 5.0cm. Huy hiệu nhựa đường kính lớn 5.8cm

2. Huy hiệu nơ cài áo/ in logo cài áo.

Huy hiệu nơ cài áo

– Huy hiệu nơ cài áo thường sử dụng trong các lễ kỷ niệm, lễ cưới, họp lớp, kỉ niệm thành lập trường, công ty. Sử dụng huy hiệu nơ làm buổi lễ trở nên sang chảnh hơn .– Huy hiệu nơ hoa cài áo có phần in nội dung là hình tròn trụ đường kính 4.4 cm, in trên vật liệu nhựa, phủ bóng kính. Phần nơ hoa được làm bằng vải lụa. Mặt sau huy hiệu nơ cài ghim .– Có 2 loại nơ cài áo huy hiệu là nơ đỏ và nơ xanh .

3. Huy hiệu mica cài áo bằng ghim, nam châm

Làm huy hiệu mica

Huy hiệu mica được làm bằng mica trong đài loan, mặt trước trong, mặt sau trắng, nội dung in ép vào giữa 2 lớp mica. Có thể lựa chọn cài ghim hoặc nam châm.

– Huy hiệu mica là giải pháp sửa chữa thay thế cho huy hiệu nhựa khi người mua muốn làm hình dạng khác với hình tròn trụ, và làm khác với size có sẵn của huy hiệu nhựa .

4. Huy hiệu cài áo bằng nhôm gắn ghim, nam châm

– Huy hiệu nhôm được làm bằng vật liệu nhôm, in chuyển nhiệt lên mặt phẳng trên, phủ thủy tinh hữu cơ. Loại huy hiệu
nhôm quy cách làm như thẻ nhân viên cấp dưới, hoàn toàn có thể làm với số lượng ít, nhưng thường chỉ nên làm hình vuông vắn hoặc hình chữ nhật để đơn thuần và tiết kiệm chi phí ngân sách .– Ngoài hình vuông vắn, chữ nhật, tròn, ovan. Huy hiệu nhôm hoàn toàn có thể cắt nhiều hình dạng khác, tuy nhiên chỉ vận dụng cho số lượng 20 chiếc trở lên .– Mặt sau huy hiệu nhôm hoàn toàn có thể cài ghim hoặc nam châm hút .

5. Huy hiệu đeo ba lô, áo bằng phôi đồng

Huy hiệu đồng hình tròn

– Huy hiệu cài áo phôi đồng hình tròn trụ có đường kính 2.2 cm hoặc 2.5 cm. Mạ vàng công nghiệp. Huy hiệu có viền ngoài cùng bằng đồng, nội dung in bên trong, mặt phẳng phủ thủy tinh hữu cơ. Mặt sau cài khuy bướm hoặc nam châm từ .

làm Pin cài áo

– Huy hiệu phôi đồng sử dụng công nghệ tiên tiến in đa sắc, hoàn toàn có thể in theo mọi phong cách thiết kế .– Huy hiệu cài áo phôi đồng hình vuông vắn có kích cỡ 2.5 cm. Mạ vàng công nghiệp. Huy hiệu có viền ngoài cùng bằng đồng, nội dung in bên trong, mặt phẳng phủ thủy tinh hữu cơ. Mặt sau cài khuy bướm hoặc nam châm hút .

6. Huy hiệu đeo ngực đồng ăn mòn khuy bướm, ghim cài, nam châm

Huy hiệu đồng ăn mòn manulife

– Là loại huy hiệu làm bằng đồng, dùng công nghệ tiên tiến ăn mòn film, cho chi tiết cụ thể sắc nét. Hình dạng hoàn toàn có thể làm được những hình dạng cơ bản, không quá phức tạp như hình vuông vắn, tròn, chữ nhật. Mặt sau huy hiệu hoàn toàn có thể dùng ghim cài hoặc nam châm hút .

– Huy hiệu đồng ăn mòn có chi tiết được làm nổi hoặc ăn mòn chìm, đổ màu trên bề mặt đồng.
=> Nội dung được ăn mòn bề mặt, đổ màu, phủ thủy tinh hữu cơ.

Ngoài ra còn loại huy hiệu inox ăn mòn, sử dụng công nghệ tiên tiến ăn mòn, đổ màu. Mặt sau gắn ghim hoặc nam châm hút .

7. Huy hiệu cài áo đồng ăn mòn mạ vàng 24k

huy hiệu đồng ăn mòn mạ vàng

– Đây là loại huy hiệu hạng sang, thường sử dụng cho các dịp lễ quan trọng hoặc Tặng Ngay cho các khách mời đặc biệt quan trọng .– Huy hiệu được làm bằng công nghệ tiên tiến ăn mòn, nền sần hoặc nền trơn, sau đó mạ vàng 24 k, phủ thủy tinh hữu cơ mặt phẳng. Mặt sau huy hiệu cài khuy bướm hoặc nam châm hút .

8. Huy hiệu cài áo logo mạ bạc

Huy hiệu cài áo đồng mạ bạc cao cấp

– Huy hiệu logo đeo áo mạ bạc được làm bằng đồng, dùng công nghệ tiên tiến ăn mòn. mạ bạc. Thích hợp sử dụng để làm quà tặng Tặng Ngay khách vip, cho chỉ huy đeo áo vest, áo ngực .

9. Huy hiệu cài áo logo đồng đúc

huy hiệu đồng đúc

– Huy hiệu được mạ vàng công nghiệp, đúc hình logo. Sang trọng và đẹp .

Huy hiệu đồng đúc hình logo

– Loại huy hiệu này tương thích với số lượng đặt hàng từ 100 chiếc trở lên. Thời gian sản xuất thường từ 25-30 ngày .

10. Huy hiệu inox ăn mòn

Huy hiệu inox ăn mòn

– Huy hiệu inox ăn mòn sử dụng công nghệ tiên tiến tương tự như như huy hiệu đồng ăn mòn. Dùng film ăn mòn, sau đó đổ màu. Mặt sau hoàn toàn có thể hàn bằng khuy bướm hoặc ghim cài .– Chi tiết hoàn toàn có thể làm chìm hoặc nổi tùy theo logo .

11. Huy hiệu đảng (huy hiệu lá cờ)

Huy hiệu đại biểu hình lá cờ

– Huy hiệu đảng hình lá cờ được dùng cho các đại biểu, là loại huy hiệu chỉ dùng cho những sự kiện nhất định .– Đối với số lượng 100 chiếc trở xuống thì huy hiệu đại biểu nên làm loại in uv. Còn số lượng từ 300 trở lên hoàn toàn có thể làm loại huy hiệu đúc .

12. Huy hiệu huy chương ngôi sao

– Huy hiệu ngôi sao thường làm số lượng lớn (500 cái trở lên), một số huy hiệu ngôi sao phổ biến: huy chương hội cựu giáo chức, huy chương hội cựu chiến binh,….

Huy chương ngôi sao

– Huy chương ngôi sao 5 cánh có phần chữ nhật cài bên trên dùng để in nội dung và trong lòng ngôi sao 5 cánh .– Với những số dưới 100, chúng tôi có loại huy chương ngôi sao 5 cánh in hoàn toàn có thể phân phối nhu yếu so với những người mua muốn làm số lượng ít .