Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Biết rằng, 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Hỏi muốn sửa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần bổ trợ bao nhiêu người ?

Phương pháp giải:

Giải bài toán bằng chiêu thức tìm tỉ số hoặc rút về đơn vị chức năng .

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :
6 ngày : 15 công nhân
3 ngày : bổ trợ ? công nhân
Bài giải
( Phương pháp tìm tỉ số )
6 ngày gấp 3 ngày số lần là :
6 : 3 = 2 ( lần )
Muốn sửa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần số người là :
15 × 2 = 30 ( người )
Muốn sửa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần bổ trợ số người là :
30 – 15 = 15 ( người )
Đáp số : 15 người.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Có một số tiền, nếu mua kẹo loại 5000 đồng một gói thì được 15 gói kẹo. Hỏi cũng số tiền đó nếu mua kẹo loại 7500 đồng thì được bao nhiêu gói ?

Phương pháp giải:

– Tìm tổng số tiền = 5000 × 15 .
– Tìm số gói kẹo loại 7500 đồng một gói = tổng số tiền : 7500 .

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

5000 đồng / gói : 15 gói kẹo
7500 đồng / gói : ? gói kẹo

Bài giải

Có toàn bộ số tiền là :
5000 × 15 = 75 000 ( đồng )
Cũng số tiền đó nếu mua kẹo loại 7500 đồng thì được số gói là :
75 000 : 7500 = 10 ( gói )

                                         Đáp số : 10 gói.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một mái ấm gia đình gồm bố, mẹ và hai con ( 4 người ), trung bình thu nhập hàng tháng là 2 000 000 đồng một người. Nếu mái ấm gia đình đó có thêm một con nữa thì trung bình thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền, biết rằng tổng thu nhập của mái ấm gia đình không đổi khác ?

Phương pháp giải:

– Tìm tổng thu nhập của mái ấm gia đình đó .
– Tìm thu nhập của mỗi người sau khi mái ấm gia đình đó có thêm một con .
– Tính trung bình thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu ta lấy trung bình thu nhập khởi đầu trừ đi trung bình thu nhập sau khi có thêm một con .

Lời giải chi tiết:

Thu nhập mỗi tháng của mái ấm gia đình đó là :
\ ( 2 \ ; 000 \ ; 000 × 4 = 8 \ ; 000 \ ; 000 \ ) ( đồng )
Nếu có thêm một con nữa thì trung bình thu nhập của mỗi người sẽ là :
\ ( 8 \ ; 000 \ ; 000 : ( 4 + 1 ) = 1 \ ; 600 \ ; 000 \ ) ( đồng )
Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi số tiền là :
\ ( 2 \ ; 000 \ ; 000 – 1 \ ; 600 \ ; 000 = 400 \ ; 000 \ ) ( đồng )
Đáp số : \ ( 400 \ ; 000 \ ) đồng.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng :
Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m mương. Nếu bổ trợ thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương ? ( Mức đào của mỗi người như nhau )
A. 350 m B. 700 m C. 105 m D. 200 m

Phương pháp giải:

– Tính số người lúc sau : 10 + 20 = 30 người .
– Giải bài toán 30 người đào trong một ngày được bao nhiêu mét mương theo giải pháp tìm tỉ số .

Lời giải chi tiết:

Sau khi bổ trợ thì đội đó có số người là :
\ ( 10 + 20 = 30 \ ) ( người )
\ ( 30 \ ) người gấp \ ( 10 \ ) người số lần là :
\ ( 30 : 10 = 3 \ ) ( lần )
Trong một ngày cả đội đó đào được số mét mương là :
\ ( 35 \ times 3 = 105 \ ; ( m ) \ )

                                     Đáp số: \(105m\).

Chọn C .

Loigiaihay.com