bannersobp1920x300

Ma trận, đề thi, đáp án môn ngữ văn

Chủ nhật - 07/03/2021 22:13 230 0
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA học kỳ 1,Năm học: 2017-2018,Môn: Ngữ văn Lớp 8,Thời gian: 90 phút.

ma trận, đề thi, đáp án môn ngữ văn

                              KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA học kỳ 1

Năm học: 2017-2018

Môn: Ngữ văn Lớp 8

Thời gian: 90 phút

 

Mức độ

Nhận biết

Thông hiểu

              Vận dung

   Tổng

Chủ đề

 

 

Mức độ thấp

Mức độ cao

Phần I: Tiếng Việt.

-Từ tượng hình, từ tượng thanh

-Trường từ vựng.

-Câu ghép

-Nêu khái niệm từ tượng hình, từ tượng thanh.

-Nêu khái niệm về trường từ vựng

-Chỉ rõ được câu ghép có trong đoạn trích.

-Chỉ rõ quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép.

-Chỉ rõ từ ngữ trường từ vựng thuộc cơ thể người; Chỉ ra được các từ tượng hình, từ tượng thanh; chỉ ra được câu ghép có trong đoạn trích.

-Phân tích được cấu tạo của câu ghép có trong đoạn trích

 

 

 

Số câu:

Số câu:1

Số điểm:1,0

Số câu: 1(a,b,c)

Số điểm: 1,5

   

Số câu: 2

Số điểm:2,5

Tỉ lệ:

Tỉ lệ: 10%

Tỉ lệ:15%

   

Tỉ lệ:25%

Phân II:

Văn học

-Văn bản đập đá “Côn Lôn”

- Văn bản “Lão Hạc”

-Văn bản “tức nước vỡ bờ

 

-Tóm tắt văn bản “Lão Hac” của Nam Cao và “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố

-Nhận xét phẩm chất và số phận của Lão Hạc

- Trình bày ý nghĩa văn bản “ Tức nước vỡ bờ” của nhà văn Ngô Tất Tố

 

 

 

 

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 1

Số điểm: 1,0

Số câu: 1

Số điểm:1,5

   

Số câu: 2

Số điểm:2,5

Tỉ lệ:

Tỉ lệ:10%

Tỉ lệ:15%

   

Tỉ lệ:25%

Phần III:

Tập làm văn.

Thuyết minh

 

 

 

Viết bài văn  hoàn chỉnh thuyết minh về một sự vật quanh em.

 

 

 

 

 

Số câu: 1

Số điểm: 5,0

Số câu: 1

Số điểm: 5

 

 

   

Tỉ lệ: 50%

Tỉ lệ:50%

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Số câu: 2

Số điểm:2,0

Số câu: 2

Số điểm:3,0

 

Số câu: 1

Số điểm:5,0

Số câu:5

Số điểm:10,0

Tổngtỉ lệ:

Tỉ lệ:20%

Tỉ lệ: 30%

 

Tỉ lệ: 50%

Tỉ lệ: 100%

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

 
 

Đề Thi số 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2017 -2018

 
   

 

 

Môn: Ngữ văn - Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút           

 

Phần I: Tiếng Việt ( 2,5 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Thế nào là trường từ vựng?

Câu 2. ( 1,5 điểm) Đọc thầm đoạn trích:

“Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những  vết nhăn xô  lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc…”

                                               ( Lão Hạc- Nam Cao, sách ngữ văn 8, tập 1)

a. Tìm trong đoạn trích những từ thuộc trường từ vựng “Bộ phận cơ thể người”.

b. Chỉ ra các từ tượng hình, từ tượng thanh có trong đoạn trích trên.

c. Xác định câu ghép trong đoạn trích.

Phần II: Văn học ( 2,5 điểm).

Câu 1/ ( 1,0 điểm). Tóm tắt văn bản “ Lão Hạc” của nhà văn Nam cao?

Câu 2/ ( 1,5điểm). Trình bày  ý nghĩa  văn bản “ Tức nước vỡ bờ” của nhà văn Ngô Tất Tố.

Phần III: Làm văn ( 5 điểm)

                                            Thuyết minh về ngôi trường cấp 2,3 Đăng Hà

 

-----------------Hết-----------------

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

Đáp án và biểu điểm

Câu

                                          Nội dung

Điểm

Phần I:

Tiếng Việt

                                                   Tiếng  Việt

2,5 điểm

Câu 1

Trường từ vựng là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.

 

Câu 2

HS xác định được :

a. Những từ thuộc trường từ vựng “ Bộ phận cơ thể người” có trong đoạn trích Lão Hạc của Nam Cao là: mặt, đầu, miệng ( 0,5 điểm)

b.Những từ tượng hình, từ tượng thanh có trong đoạn trích:

+Từ tượng hình: Co rúm, ngoẹo, móm mém. (0,5 điểm)

+Từ tượng thanh: hu hu

c.Câu ghép trong đoạn trích: “ Cái đầu lão ngoẹo về một bên và  cái miệng móm mém của lão mếu như con nít”.

( 0,5 điểm).

1, 5 điểm.

0.5 điểm

 

0.5 điểm

 

 

0.5 điểm

 

Phần II

                              Văn học

2,5 điểm

Câu 1

HS tóm tắt được đúng theo trình tự  cốt truyện. ( 1,0 điểm)

+Lưu ý: HS nêu được các ý cơ bản như sau: ( Tùy cách diễn đạt của học sinh, nhưng trọng tâm cốt truyện và trình tự phải phù hợp với văn bản)

1,0 điểm

Câu 2

H S nêu được ý nghĩa:

+ Ý nghĩa văn bản “ Đập đá ở Côn lôn”: nhà tù của đế quốc thực dân không thể khuất phục ý chí, nghị lực và niềm tin lí tưởng của người chiến sĩ cách mạng.

 

1,5 điểm

 

Phần III

Tập làm văn

                      Tập làm văn

5,0 điểm

Thuyết minh về ngôi trường

1.Mở bài: Giới thiệu đối tượng thuyết minh.

2. Thân bài/ sử dụng đúng các phương pháp thuyết minh để giới thiệu, trình bày, giải thích:

- Lịch sử hình thành.

- Khu vực: + Lớp học.

                  + Phòng chức năng.

                  + Sân bãi.

- Học sinh.

- Giáo viên.

- Hoạt động.

3.Kết bài. Bày tỏ thái độ/khẳng định vai trò, ý nghĩa của đối tượng thuyết minh.

1,0 điểm

4,0 điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 điểm

 

                                                               --- Hết-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

 
 

Đề Thi số 2

 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2017 -2018

 
   

 

 

Môn: Ngữ văn - Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút           

 

Phần I: Tiếng Việt ( 2,5 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm):  Thế nào là từ tượng hình, từ tượng thanh?

Câu 2. (1,5 điểm)  Đọc đoạn trích:

“Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.

                                                        (Tôi đi học, Thanh Tịnh)

a. Xác định câu ghép có trong đoạn trích trên.

b. Phân tích cấu tạo của câu ghép mà em vừa tìm được.

c. Cho biết quan hệ về ý nghĩa giữa các vế của câu ghép đó.

Phần II: Văn học ( 2,5 điểm).

Câu 1/1,0điểm). Tóm tắt văn bản “ Tức nước vỡ bờ” của nhà văn Ngô Tất Tố?

Câu 2/( 1,5 điểm). Qua truyện ngắn “ Lão Hạc” của Nam Cao, em có nhận xét gì về phẩm chất và số phận của nhân vật Lão Hạc?

Phần III: Làm văn ( 5,0 điểm)

                  Thuyết minh về cây bút bi.

                                                                                                        

-----------------Hết-----------------

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

 

 

 

 

 

Đáp án và thang điểm

Câu

                                          Nội dung

Điểm

Phần I:

Tiếng Việt

 

                                                   Tiếng  Việt

(2, 5 điểm)

Câu 1

+ Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.

+Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người.

0,5 điểm

 

0,5 điểm

Câu 2

HS xác định được câu ghép.

a.Câu ghép: Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự đổi thay lớn: Hôm nay tôi đi học.

b. Phân tích ngữ pháp các vế câu

Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang

                     c                           v                              c         

 có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.

            v                                   c       v

c.Mối quan hệ giữa các vế câu ghép:

+ Vế 1 và vế 2: quan hệ ý nghĩa kết quả-nguyên nhân.

+ Vế 2 và vế 3: quan hệ ý nghĩa giải thích.

 

0.25 điểm

 

 

0,75 điểm

( mỗi vế đúng được 0,25 điểm)

 

 

 

0.5 điểm

 

 

Phần II

Văn học

 

                              Văn học

( 2,5 điểm)

Câu 1

HS tóm tắt được đúng theo trình tự  cốt truyện. ( 1,0 điểm)

+Lưu ý: HS nêu được các ý cơ bản như sau: ( Tùy cách diễn đạt của học sinh, nhưng trọng tâm cốt truyện và trình tự phải phù hợp với văn bản)

1.,0 điểm

Câu 2

Phẩm chất của laõ Hạc

* Phẩm chất:

- Chắt chiu, tằn tiện

- Giàu lòng tự trọng (không làm phiền hàng xóm kể cả lúc chết)

- Giàu tình th­ương yêu (với con trai ,với con Vàng)

* Số phận của ng­ười nông dân:

-  Nghèo khổ, bần cùng, không lối thoát.

 

 

0,75 điểm

 

 

 

0,75 điểm

 

 

Phần III

Tập làm văn. Đề Thuyết minh về cây bút bi

                      Tập làm văn

 

1.Mở bài: Giới thiệu đối tượng thuyết minh.

2.Thân bài: sử dụng đúng các phương pháp thuyết minh để giới thiệu, trình bày, giải thích:

+Cấu tạo.

+Công dụng/ lợi ích.

 +Sử dụng/ bảo quản.

3.Kết bài: Bày tỏ thái độ/khẳng định vai trò, ý nghĩa của đối tượng thuyết minh.

( 5,0 điểm)

 

1,0 điểm

4,0 điểm

 

 

 

 

 

1,0 điểm

                                                                ---Hết---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA học kỳ 1

 

Năm học: 2017-2018

 

Môn: Ngữ văn Lớp 8

 

Thời gian: 90 phút

 

 

 

Mức độ

Nhận biết

Thông hiểu

              Vận dung

   Tổng

Chủ đề

 

 

Mức độ thấp

Mức độ cao

Phần I: Tiếng Việt.

-Từ tượng hình, từ tượng thanh

-Trường từ vựng.

-Câu ghép

-Nêu khái niệm từ tượng hình, từ tượng thanh.

-Nêu khái niệm về trường từ vựng

-Chỉ rõ được câu ghép có trong đoạn trích.

-Chỉ rõ quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép.

-Chỉ rõ từ ngữ trường từ vựng thuộc cơ thể người; Chỉ ra được các từ tượng hình, từ tượng thanh; chỉ ra được câu ghép có trong đoạn trích.

-Phân tích được cấu tạo của câu ghép có trong đoạn trích

 

 

 

Số câu:

Số câu:1

Số điểm:1,0

Số câu: 1(a,b,c)

Số điểm: 1,5

   

Số câu: 2

Số điểm:2,5

Tỉ lệ:

Tỉ lệ: 10%

Tỉ lệ:15%

   

Tỉ lệ:25%

Phân II:

Văn học

-Văn bản đập đá “Côn Lôn”

- Văn bản “Lão Hạc”

-Văn bản “tức nước vỡ bờ

 

-Tóm tắt văn bản “Lão Hac” của Nam Cao và “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố

-Nhận xét phẩm chất và số phận của Lão Hạc

- Trình bày ý nghĩa văn bản “ Tức nước vỡ bờ” của nhà văn Ngô Tất Tố

 

 

 

 

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 1

Số điểm: 1,0

Số câu: 1

Số điểm:1,5

   

Số câu: 2

Số điểm:2,5

Tỉ lệ:

Tỉ lệ:10%

Tỉ lệ:15%

   

Tỉ lệ:25%

Phần III:

Tập làm văn.

Thuyết minh

 

 

 

Viết bài văn  hoàn chỉnh thuyết minh về một sự vật quanh em.

 

 

 

 

 

Số câu: 1

Số điểm: 5,0

Số câu: 1

Số điểm: 5

 

 

   

Tỉ lệ: 50%

Tỉ lệ:50%

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Số câu: 2

Số điểm:2,0

Số câu: 2

Số điểm:3,0

 

Số câu: 1

Số điểm:5,0

Số câu:5

Số điểm:10,0

Tổngtỉ lệ:

Tỉ lệ:20%

Tỉ lệ: 30%

 

Tỉ lệ: 50%

Tỉ lệ: 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

 
 

Đề Thi số 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2017 -2018

 
   

 

 

Môn: Ngữ văn - Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút           

 

 

Phần I: Tiếng Việt ( 2,5 điểm)

 

Câu 1. (1 điểm) Thế nào là trường từ vựng?

 

Câu 2. ( 1,5 điểm) Đọc thầm đoạn trích:

 

“Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những  vết nhăn xô  lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc…”

 

                                               ( Lão Hạc- Nam Cao, sách ngữ văn 8, tập 1)

 

a. Tìm trong đoạn trích những từ thuộc trường từ vựng “Bộ phận cơ thể người”.

 

b. Chỉ ra các từ tượng hình, từ tượng thanh có trong đoạn trích trên.

 

c. Xác định câu ghép trong đoạn trích.

 

Phần II: Văn học ( 2,5 điểm).

 

Câu 1/ ( 1,0 điểm). Tóm tắt văn bản “ Lão Hạc” của nhà văn Nam cao?

 

Câu 2/ ( 1,5điểm). Trình bày  ý nghĩa  văn bản “ Tức nước vỡ bờ” của nhà văn Ngô Tất Tố.

 

Phần III: Làm văn ( 5 điểm)

 

                                            Thuyết minh về ngôi trường cấp 2,3 Đăng Hà

 

 

 

-----------------Hết-----------------

 

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp án và biểu điểm

 

Câu

                                          Nội dung

Điểm

Phần I:

Tiếng Việt

                                                   Tiếng  Việt

2,5 điểm

Câu 1

Trường từ vựng là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.

 

Câu 2

HS xác định được :

a. Những từ thuộc trường từ vựng “ Bộ phận cơ thể người” có trong đoạn trích Lão Hạc của Nam Cao là: mặt, đầu, miệng ( 0,5 điểm)

b.Những từ tượng hình, từ tượng thanh có trong đoạn trích:

+Từ tượng hình: Co rúm, ngoẹo, móm mém. (0,5 điểm)

+Từ tượng thanh: hu hu

c.Câu ghép trong đoạn trích: “ Cái đầu lão ngoẹo về một bên và  cái miệng móm mém của lão mếu như con nít”.

( 0,5 điểm).

1, 5 điểm.

0.5 điểm

 

0.5 điểm

 

 

0.5 điểm

 

Phần II

                              Văn học

2,5 điểm

Câu 1

HS tóm tắt được đúng theo trình tự  cốt truyện. ( 1,0 điểm)

+Lưu ý: HS nêu được các ý cơ bản như sau: ( Tùy cách diễn đạt của học sinh, nhưng trọng tâm cốt truyện và trình tự phải phù hợp với văn bản)

1,0 điểm

Câu 2

H S nêu được ý nghĩa:

+ Ý nghĩa văn bản “ Đập đá ở Côn lôn”: nhà tù của đế quốc thực dân không thể khuất phục ý chí, nghị lực và niềm tin lí tưởng của người chiến sĩ cách mạng.

 

1,5 điểm

 

Phần III

Tập làm văn

                      Tập làm văn

5,0 điểm

Thuyết minh về ngôi trường

1.Mở bài: Giới thiệu đối tượng thuyết minh.

2. Thân bài/ sử dụng đúng các phương pháp thuyết minh để giới thiệu, trình bày, giải thích:

- Lịch sử hình thành.

- Khu vực: + Lớp học.

                  + Phòng chức năng.

                  + Sân bãi.

- Học sinh.

- Giáo viên.

- Hoạt động.

3.Kết bài. Bày tỏ thái độ/khẳng định vai trò, ý nghĩa của đối tượng thuyết minh.

1,0 điểm

4,0 điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 điểm

 

 

                                                               --- Hết-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

 
 

Đề Thi số 2

 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2017 -2018

 
   

 

 

Môn: Ngữ văn - Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút           

 

 

Phần I: Tiếng Việt ( 2,5 điểm)

 

Câu 1. (1,0 điểm):  Thế nào là từ tượng hình, từ tượng thanh?

 

Câu 2. (1,5 điểm)  Đọc đoạn trích:

 

“Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.

 

                                                        (Tôi đi học, Thanh Tịnh)

 

a. Xác định câu ghép có trong đoạn trích trên.

 

b. Phân tích cấu tạo của câu ghép mà em vừa tìm được.

 

c. Cho biết quan hệ về ý nghĩa giữa các vế của câu ghép đó.

 

Phần II: Văn học ( 2,5 điểm).

 

Câu 1/1,0điểm). Tóm tắt văn bản “ Tức nước vỡ bờ” của nhà văn Ngô Tất Tố?

 

Câu 2/( 1,5 điểm). Qua truyện ngắn “ Lão Hạc” của Nam Cao, em có nhận xét gì về phẩm chất và số phận của nhân vật Lão Hạc?

 

Phần III: Làm văn ( 5,0 điểm)

 

                  Thuyết minh về cây bút bi.

 

                                                                                                        

 

-----------------Hết-----------------

 

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp án và thang điểm

 

Câu

                                          Nội dung

Điểm

Phần I:

Tiếng Việt

 

                                                   Tiếng  Việt

(2, 5 điểm)

Câu 1

+ Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.

+Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người.

0,5 điểm

 

0,5 điểm

Câu 2

HS xác định được câu ghép.

a.Câu ghép: Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự đổi thay lớn: Hôm nay tôi đi học.

b. Phân tích ngữ pháp các vế câu

Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang

                     c                           v                              c         

 có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.

            v                                   c       v

c.Mối quan hệ giữa các vế câu ghép:

+ Vế 1 và vế 2: quan hệ ý nghĩa kết quả-nguyên nhân.

+ Vế 2 và vế 3: quan hệ ý nghĩa giải thích.

 

0.25 điểm

 

 

0,75 điểm

( mỗi vế đúng được 0,25 điểm)

 

 

 

0.5 điểm

 

 

Phần II

Văn học

 

                              Văn học

( 2,5 điểm)

Câu 1

HS tóm tắt được đúng theo trình tự  cốt truyện. ( 1,0 điểm)

+Lưu ý: HS nêu được các ý cơ bản như sau: ( Tùy cách diễn đạt của học sinh, nhưng trọng tâm cốt truyện và trình tự phải phù hợp với văn bản)

1.,0 điểm

Câu 2

Phẩm chất của laõ Hạc

* Phẩm chất:

- Chắt chiu, tằn tiện

- Giàu lòng tự trọng (không làm phiền hàng xóm kể cả lúc chết)

- Giàu tình th­ương yêu (với con trai ,với con Vàng)

* Số phận của ng­ười nông dân:

-  Nghèo khổ, bần cùng, không lối thoát.

 

 

0,75 điểm

 

 

 

0,75 điểm

 

 

Phần III

Tập làm văn. Đề Thuyết minh về cây bút bi

                      Tập làm văn

 

1.Mở bài: Giới thiệu đối tượng thuyết minh.

2.Thân bài: sử dụng đúng các phương pháp thuyết minh để giới thiệu, trình bày, giải thích:

+Cấu tạo.

+Công dụng/ lợi ích.

 +Sử dụng/ bảo quản.

3.Kết bài: Bày tỏ thái độ/khẳng định vai trò, ý nghĩa của đối tượng thuyết minh.

( 5,0 điểm)

 

1,0 điểm

4,0 điểm

 

 

 

 

 

1,0 điểm

 

                                                                ---Hết---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA học kỳ 1

 

Năm học: 2017-2018

 

Môn: Ngữ văn Lớp 8

 

Thời gian: 90 phút

 

 

 

Mức độ

Nhận biết

Thông hiểu

              Vận dung

   Tổng

Chủ đề

 

 

Mức độ thấp

Mức độ cao

Phần I: Tiếng Việt.

-Từ tượng hình, từ tượng thanh

-Trường từ vựng.

-Câu ghép

-Nêu khái niệm từ tượng hình, từ tượng thanh.

-Nêu khái niệm về trường từ vựng

-Chỉ rõ được câu ghép có trong đoạn trích.

-Chỉ rõ quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép.

-Chỉ rõ từ ngữ trường từ vựng thuộc cơ thể người; Chỉ ra được các từ tượng hình, từ tượng thanh; chỉ ra được câu ghép có trong đoạn trích.

-Phân tích được cấu tạo của câu ghép có trong đoạn trích

 

 

 

Số câu:

Số câu:1

Số điểm:1,0

Số câu: 1(a,b,c)

Số điểm: 1,5

   

Số câu: 2

Số điểm:2,5

Tỉ lệ:

Tỉ lệ: 10%

Tỉ lệ:15%

   

Tỉ lệ:25%

Phân II:

Văn học

-Văn bản đập đá “Côn Lôn”

- Văn bản “Lão Hạc”

-Văn bản “tức nước vỡ bờ

 

-Tóm tắt văn bản “Lão Hac” của Nam Cao và “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố

-Nhận xét phẩm chất và số phận của Lão Hạc

- Trình bày ý nghĩa văn bản “ Tức nước vỡ bờ” của nhà văn Ngô Tất Tố

 

 

 

 

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 1

Số điểm: 1,0

Số câu: 1

Số điểm:1,5

   

Số câu: 2

Số điểm:2,5

Tỉ lệ:

Tỉ lệ:10%

Tỉ lệ:15%

   

Tỉ lệ:25%

Phần III:

Tập làm văn.

Thuyết minh

 

 

 

Viết bài văn  hoàn chỉnh thuyết minh về một sự vật quanh em.

 

 

 

 

 

Số câu: 1

Số điểm: 5,0

Số câu: 1

Số điểm: 5

 

 

   

Tỉ lệ: 50%

Tỉ lệ:50%

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Số câu: 2

Số điểm:2,0

Số câu: 2

Số điểm:3,0

 

Số câu: 1

Số điểm:5,0

Số câu:5

Số điểm:10,0

Tổngtỉ lệ:

Tỉ lệ:20%

Tỉ lệ: 30%

 

Tỉ lệ: 50%

Tỉ lệ: 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

 
 

Đề Thi số 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2017 -2018

 
   

 

 

Môn: Ngữ văn - Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút           

 

 

Phần I: Tiếng Việt ( 2,5 điểm)

 

Câu 1. (1 điểm) Thế nào là trường từ vựng?

 

Câu 2. ( 1,5 điểm) Đọc thầm đoạn trích:

 

“Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những  vết nhăn xô  lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc…”

 

                                               ( Lão Hạc- Nam Cao, sách ngữ văn 8, tập 1)

 

a. Tìm trong đoạn trích những từ thuộc trường từ vựng “Bộ phận cơ thể người”.

 

b. Chỉ ra các từ tượng hình, từ tượng thanh có trong đoạn trích trên.

 

c. Xác định câu ghép trong đoạn trích.

 

Phần II: Văn học ( 2,5 điểm).

 

Câu 1/ ( 1,0 điểm). Tóm tắt văn bản “ Lão Hạc” của nhà văn Nam cao?

 

Câu 2/ ( 1,5điểm). Trình bày  ý nghĩa  văn bản “ Tức nước vỡ bờ” của nhà văn Ngô Tất Tố.

 

Phần III: Làm văn ( 5 điểm)

 

                                            Thuyết minh về ngôi trường cấp 2,3 Đăng Hà

 

 

 

-----------------Hết-----------------

 

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp án và biểu điểm

 

Câu

                                          Nội dung

Điểm

Phần I:

Tiếng Việt

                                                   Tiếng  Việt

2,5 điểm

Câu 1

Trường từ vựng là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.

 

Câu 2

HS xác định được :

a. Những từ thuộc trường từ vựng “ Bộ phận cơ thể người” có trong đoạn trích Lão Hạc của Nam Cao là: mặt, đầu, miệng ( 0,5 điểm)

b.Những từ tượng hình, từ tượng thanh có trong đoạn trích:

+Từ tượng hình: Co rúm, ngoẹo, móm mém. (0,5 điểm)

+Từ tượng thanh: hu hu

c.Câu ghép trong đoạn trích: “ Cái đầu lão ngoẹo về một bên và  cái miệng móm mém của lão mếu như con nít”.

( 0,5 điểm).

1, 5 điểm.

0.5 điểm

 

0.5 điểm

 

 

0.5 điểm

 

Phần II

                              Văn học

2,5 điểm

Câu 1

HS tóm tắt được đúng theo trình tự  cốt truyện. ( 1,0 điểm)

+Lưu ý: HS nêu được các ý cơ bản như sau: ( Tùy cách diễn đạt của học sinh, nhưng trọng tâm cốt truyện và trình tự phải phù hợp với văn bản)

1,0 điểm

Câu 2

H S nêu được ý nghĩa:

+ Ý nghĩa văn bản “ Đập đá ở Côn lôn”: nhà tù của đế quốc thực dân không thể khuất phục ý chí, nghị lực và niềm tin lí tưởng của người chiến sĩ cách mạng.

 

1,5 điểm

 

Phần III

Tập làm văn

                      Tập làm văn

5,0 điểm

Thuyết minh về ngôi trường

1.Mở bài: Giới thiệu đối tượng thuyết minh.

2. Thân bài/ sử dụng đúng các phương pháp thuyết minh để giới thiệu, trình bày, giải thích:

- Lịch sử hình thành.

- Khu vực: + Lớp học.

                  + Phòng chức năng.

                  + Sân bãi.

- Học sinh.

- Giáo viên.

- Hoạt động.

3.Kết bài. Bày tỏ thái độ/khẳng định vai trò, ý nghĩa của đối tượng thuyết minh.

1,0 điểm

4,0 điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 điểm

 

 

                                                               --- Hết-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

 
 

Đề Thi số 2

 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2017 -2018

 
   

 

 

Môn: Ngữ văn - Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút           

 

 

Phần I: Tiếng Việt ( 2,5 điểm)

 

Câu 1. (1,0 điểm):  Thế nào là từ tượng hình, từ tượng thanh?

 

Câu 2. (1,5 điểm)  Đọc đoạn trích:

 

“Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.

 

                                                        (Tôi đi học, Thanh Tịnh)

 

a. Xác định câu ghép có trong đoạn trích trên.

 

b. Phân tích cấu tạo của câu ghép mà em vừa tìm được.

 

c. Cho biết quan hệ về ý nghĩa giữa các vế của câu ghép đó.

 

Phần II: Văn học ( 2,5 điểm).

 

Câu 1/1,0điểm). Tóm tắt văn bản “ Tức nước vỡ bờ” của nhà văn Ngô Tất Tố?

 

Câu 2/( 1,5 điểm). Qua truyện ngắn “ Lão Hạc” của Nam Cao, em có nhận xét gì về phẩm chất và số phận của nhân vật Lão Hạc?

 

Phần III: Làm văn ( 5,0 điểm)

 

                  Thuyết minh về cây bút bi.

 

                                                                                                        

 

-----------------Hết-----------------

 

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp án và thang điểm

 

Câu

                                          Nội dung

Điểm

Phần I:

Tiếng Việt

 

                                                   Tiếng  Việt

(2, 5 điểm)

Câu 1

+ Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.

+Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người.

0,5 điểm

 

0,5 điểm

Câu 2

HS xác định được câu ghép.

a.Câu ghép: Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự đổi thay lớn: Hôm nay tôi đi học.

b. Phân tích ngữ pháp các vế câu

Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang

                     c                           v                              c         

 có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.

            v                                   c       v

c.Mối quan hệ giữa các vế câu ghép:

+ Vế 1 và vế 2: quan hệ ý nghĩa kết quả-nguyên nhân.

+ Vế 2 và vế 3: quan hệ ý nghĩa giải thích.

 

0.25 điểm

 

 

0,75 điểm

( mỗi vế đúng được 0,25 điểm)

 

 

 

0.5 điểm

 

 

Phần II

Văn học

 

                              Văn học

( 2,5 điểm)

Câu 1

HS tóm tắt được đúng theo trình tự  cốt truyện. ( 1,0 điểm)

+Lưu ý: HS nêu được các ý cơ bản như sau: ( Tùy cách diễn đạt của học sinh, nhưng trọng tâm cốt truyện và trình tự phải phù hợp với văn bản)

1.,0 điểm

Câu 2

Phẩm chất của laõ Hạc

* Phẩm chất:

- Chắt chiu, tằn tiện

- Giàu lòng tự trọng (không làm phiền hàng xóm kể cả lúc chết)

- Giàu tình th­ương yêu (với con trai ,với con Vàng)

* Số phận của ng­ười nông dân:

-  Nghèo khổ, bần cùng, không lối thoát.

 

 

0,75 điểm

 

 

 

0,75 điểm

 

 

Phần III

Tập làm văn. Đề Thuyết minh về cây bút bi

                      Tập làm văn

 

1.Mở bài: Giới thiệu đối tượng thuyết minh.

2.Thân bài: sử dụng đúng các phương pháp thuyết minh để giới thiệu, trình bày, giải thích:

+Cấu tạo.

+Công dụng/ lợi ích.

 +Sử dụng/ bảo quản.

3.Kết bài: Bày tỏ thái độ/khẳng định vai trò, ý nghĩa của đối tượng thuyết minh.

( 5,0 điểm)

 

1,0 điểm

4,0 điểm

 

 

 

 

 

1,0 điểm

 

                                                                ---Hết---

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mạng giao duc
Thi tuyen sinh
Tuyển sinh trực tuyến
MỤC LỤC TỰ ĐỘNG tùy chỉnh theo ý muốn  

MỤC LỤC TỰ ĐỘNG tùy chỉnh theo ý muốn

MỤC LỤC TỰ ĐỘNG tùy chỉnh theo ý muốn

chap canh uoc mo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây